Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas: verslumo ugdymui skiriamas nepakankamas dėmesys

Kone 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sutinka, kad verslūs žmonės kuria gerovę ne tik sau, bet ir visai valstybei. Tuo pačiu net 72 proc. apklaustųjų mano, kad verslumo ugdymui skiriamas dėmesys yra nepakankamas. Tokį visuomenės požiūrį atskleidė sausį jaunimo antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ iniciatyva atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.

 

Paprašyti įvertinti šalies gyventojų verslumą, apklausos dalyviai jam skyrė patenkinamą balą – 7,21 iš 10. Tačiau savo pačių verslumą gyventojai buvo linkę vertinti gerokai prasčiau – tik 5,23 balo.

 

„Verslių, taigi – sumanių, išradingų ir iniciatyvių žmonių, gebančių įžvelgti naujų galimybių ir jomis pasinaudoti, valstybei reikėjo visais laikais, o ypač dabar, Lietuvai ir pasauliui grumiantis su pandemija ir jos padariniais. Vis dėlto, tyrimo rezultatai skatina suklusti: gyventojai pripažįsta verslių žmonių indėlį kuriant šalies gerovę, tačiau pasigenda kryptingesnio verslumo ugdymo. Taigi šioje srityje reikia nemažai nuveikti ir visuomenei, ir verslui, ir valstybei bei jos švietimo sistemai“, – komentuoja Andželika Rusteikienė, „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė, pažymėdama, kad tyrimo duomenys – tai signalas sprendimų priėmėjams, kviečiantis tikslingiau ir aktyviau investuoti į patirtimi paremtas verslumo įgūdžių ugdymo veiklas.

Požiūris į verslumą vis dar priklauso nuo socialinio konteksto

 

Pasak A. Rusteikienės, ypač neramina asmeninis lietuvių verslumo vertinimas, siekiantis vos 5,23 balo. Visiškai neversliais (1–2 balai) save laiko 14 proc. respondentų, o labai versliais (9–10 balų) tik 6 proc. Kas penktas save laiko vidutiniškai versliu – vadinasi, yra potencialas augti, tačiau tam reikia priemonių. Mažiau versliais save laiko 46 m. ir vyresni respondentai, mažiausių pajamų grupės apklaustieji. Savo verslumą geriau vertina didžiausių pajamų grupės atstovai.

 

„Lietuvos Junior Achievement“ vadovė teigia, kad šie duomenys verčia permąstyti pačią verslumo sampratą, kuri dabar daugeliui asocijuojasi tik su verslu. Pasak A. Rusteikienės, verslumas apima platesnius veiklumo, iniciatyvumo, kūrybinio mąstymo gebėjimus. Taip pat būtina peržiūrėti verslumo skatinimo iniciatyvų efektyvumą ir skirti daugiau dėmesio tikslinėms grupėms. „Daug kalbame apie verslumo skatinimą, tačiau matome, kad informacija, paskatos ir programos pasiekia ne visus. Labai gerai, jei didžiausių pajamų grupės atstovai savo verslumą vertina palankiai, tačiau valstybei naudinga, kad kuo daugiau žmonių, ypač žemesnių pajamų, jaustųsi, kad turėdami idėją jie gali pradėti verslą, dalyvautų tobulinant organizacijų veiklą ar paprasčiausiai kūrybiškai žiūrėtų į juos supančią aplinką. Čia didelė užduotis tenka mokykloms – paruošti jaunąją kartą mąstyti versliai, arba, kaip mes sakome, antrepreneriškai“, – pažymi A. Rusteikienė.

Verslumo ugdymui reikia nuoseklumo

 

Antreprenerystės ir finansinio raštingumo ugdymo programų diegimu Lietuvos mokyklose besirūpinančios nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė džiaugiasi, kad du trečdaliai apklaustųjų (67 proc.) sutinka su teiginiu, kad verslumas yra išmokstama savybė. Su šiuo teiginiu dažniau sutinka vyrai, aukščiausio išsimokslinimo ir didesnių pajamų grupės atstovai, didmiesčių gyventojai.

 

„Tai labai svarbi informacija, kuri parodo, kad mūsų dėmesio ypač reikia regionuose. Taip pat turime rasti būdus verslumą skatinti tarp mergaičių ir moterų. Visame pasaulyje pabrėžiama moterų dalyvavimo ekonomikoje svarba: moterys daug dažniau kuria socialinius verslus, vadinasi, sprendžia socialines problemas, kuria pridėtinę vertę savo bendruomenėse, įtraukia ir moko kitas moteris. Tai – didžiulis potencialas, kurį turime išnaudoti ir Lietuvoje“, –  sako A. Rusteikienė.

 

„Lietuvos Junior Achievement“ vadovė primena, kad vaikai iki 18 metų amžiaus neturi nuostatų, kas turi būti verslininkais ir versliais žmonėmis, tyrimai rodo, kad mokykloje tiek berniukai, tiek mergaitės lygiaverčiai imasi iniciatyvos. A. Rusteikienė džiaugiasi, kad „AcceleratorX“ jaunųjų bendrovių programoje mergaitės net dažniau imasi lyderystės vaidmenų nei berniukai: „Tikslingai veikiančių programų rezultatai yra puikūs, ir tai rodo mūsų programos alumnų sėkmės istorijos, kuriomis dalijamės knygoje „Antreprenerio požiūris“. Tai verslumo ir antreprenerystės vadovėlis, kurį padedant partneriams išleidome Lietuvoje ir dovanojame visoms šalies gimnazijoms, progimnazijoms ir pagrindinėms mokykloms“.

Antreprenerio požiūris – valstybės problemoms spręsti

 

Netrukus visas Lietuvos mokyklas pasieksianti knyga „Antreprenerio požiūris“ kupina praktinių autentiškos antreprenerių patirties pavyzdžių. Autorius Larry C. Farrellas, verslininkas, vienas iškiliausių pasaulyje antreprenerystės tyrėjų ir ugdytojų, knygoje supažindina su antreprenerių savybėmis ir veiklos principais, todėl knyga gali būti pritaikoma ir kaip verslumo vadovėlis, ir kaip praktinis gidas antreprenerio keliu žengiančiam ar apie jį dar tik galvojančiam žmogui. Autoriaus įžvalgas papildo net 16 „Lietuvos Junior Achievement“ organizacijos alumnų ir dešimtys viso pasaulio antreprenerių pasakojimų. Prie šios knygos išleidimo lietuvių kalba prisidėjo keturi rėmėjai: SEB bankas, Vakarų laivų gamyklos įmonių grupė, Moody’s Lietuva ir komunikacijos agentūra „Fabula Rud Pedersen Group”.

 

„Verslumo skatinimas, gebėjimas drąsiai priimti iššūkius ir rasti netradicinius, konkurencingus sprendimus dinamiškame šių dienų versle yra pamatas, ant kurio statoma tvari veikla, orientuota į sėkmę. Noriu nuoširdžiai pasidžiaugti „Lietuvos Junior Achievement“ organizacijos iniciatyva rengiant šį leidinį bei padėkoti už VLG įmonių grupei išreikštą pasitikėjimą ir suteiktą galimybę tapti vienais iš pagrindinių šios idėjos rėmėjų. Šioje knygoje nugulusios žinios bei patirtys pasitarnaus žengiant tvirtus žingsnius antreprenerystės kelyje bei taps atskaitos tašku, nuo kurio prasidės kiekvieno kūrėjo iššūkių ir pažinimo kupina kelionė“, − teigė VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.

 

„Verslumo skatinimas yra vienas iš SEB banko tvarios veiklos strategijos prioritetų, tad kelis metus esame „Lietuvos Junior Achievement“ partneriai – kad savo žiniomis ir patirtimi galėtume prisidėti prie iniciatyvių asmenybių augimo. Juk investicija į mokinių verslumo ugdymą yra daug platesnės ekosistemos dalis, kurios grąžą vėliau pajusime visi. Versle dar daug iššūkių, kuriuos reikia spręsti, todėl veiklus, smalsus ir atkaklus jaunimas svarbus bet kurios įmonės sėkmei. O kiekviena sėkminga įmonė svarbi kuriant visos valstybės gerovę“, – sako SEB banko Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

 

Siekdami stiprinti antreprenerystės kultūrą ir pradėti platesnę diskusiją, „Lietuvos Junior Achievement“ organizuoja Nacionalinę galimybių dieną – pirmąjį antreprenerystės festivalį, skirtą mokyklų bendruomenėms, verslo lyderiams ir verslumo ugdytojams. Renginį pradės diskusija „Kas trukdo Lietuvai tapti antreprenerių valstybe?“ ir knygos „Antreprenerio požiūris“ pristatymas. Pagrindinį festivalio pranešimą skaitys Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Virtuali Nacionalinė galimybių diena vyks vasario 18 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 15 val. Išsami renginio programa

 

Apie tyrimą

 

Šalies gyventojų nuomonės apie verslumą tyrimą atliko bendrovė „Spinter Research“ 2021 m. sausio 18 – 27 dienomis. Tyrimo metu apklausta 1013 respondentų, kurių amžius – nuo 18 iki 75 metų.

 

„Lietuvos Junior Achievement“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.