Lietuvių kalbos dienos

Audronė Utkaitė, Aušra Lagunavičienė, Virginija Šalčienė, Rasa Ratkevičienė
,
Kauno l.-d. „Vaivorykštė“ darbo grupė „Lietuvos valstybinėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“

Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. vyko Lietuvių kalbos dienos. Kalba yra neatsiejama žmogaus dalis, ji – bendravimo priemonė ir žmogaus veidrodis. Ypač tai aktualu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, jų mokytojams, nes mes matome, kaip šiuolaikiniame technologijų pasaulyje skurdėja šnekamoji vaikų kalba. Todėl mes, pedagogai, ieškome įvairių ugdymo būdų, kaip motyvuoti vaikus taisyklingai kalbėti, turtinti jų žodyną, ugdyti meilę gimtajam žodžiui ir kalbai. „Taigi kalba, visų pirma, yra mūsų tapatybės dalis – ir kaip asmens, individo, ir kaip tam tikros bendruomenės atstovo – būtent per kalbą, jos pagrindu kuriamą kultūrą ir patys susivokiame, ir tampame bendruomenės dalimi. Gal būtent dėl to, kai diskutuojama apie kalbos reikšmę žmogui, sutariama: šiuolaikiniame pasaulyje žmogus be kalbos yra tiesiog bejėgis.“ (šaltiniai.info)

 

Priešmokyklinės grupės „Vaivorykštė“ ugdytiniai aplankė Kauno vaikų literatūros muziejų ir susipažino su jo ekspozicija. Muziejuje vyko edukacinės veiklos. Viktorinoje „Ką kalba pasakų herojai?“ vaikai turėjo galimybę pasitikrinti žinias, pasakoti, atsakyti į klausimus. Veikloje „Atidarykime pasakų dureles“ atidarę stebuklingas dureles ugdytiniai stengėsi įvardyti, iš kokios pasakos atkeliavo pasakų veikėjai. Vaikus itin džiuginusi veikla – piešti labiausiai patikusį pasakų herojų. Tačiau didžiausią įspūdį paliko kelionė į „Tandadriką“: Vytautės Žilinskaitės kūrinys vaikus nukėlė į šaltą Naujųjų metų naktį, kai vieniši ir nuskriausti žaislai, likimo valiai palikti gūdžiame miške, atranda kosminį laivą, kuris iš nesvetingos žemės skrenda į žaislų planetą „Tandadriką“.

 

Pasakos dureles atidarė ir keturmečiai „Aušrinės“ grupės ugdytiniai. Jie sekė pasaką „Pagrandukas“, prisiminė ir vėl išbandė flanelines lentas (flanelografus), ant kurių dėliojo pasakų veikėjus, sekdami pasaką dėliojo jos siužetą, dainavo pasikartojančius fragmentus. Labiausiai patikusius veikėjus vaikai piešė ir taip individualioje ugdytinių pasiekimų ir pažangos knygoje „AŠ“, kurią kuria kiekvienas mūsų įstaigos ugdytinis, atsirado naujas puslapis „Pagrandukas“.

 

Penkiamečių grupėse „Lašas“ ir „Vėjūnė“ vyko pokalbiai, diskusijos: „Kas yra geras draugas?“, „Pasakyk draugui ką nors malonaus?“, „Ką galėtum padaryti draugui, kas jam patiktų“, lavinantys vaikų gebėjimą įvardyti tai, ką jaučia ir nori pasakyti.

 

Mūsų įstaigos bendruomenė palaiko glaudžius ir konstruktyvius santykius su tėvais, socialiniais partneriais – muziejais, bibliotekomis. Bendradarbiavimas praturtina ugdymo(si) procesą, praplečia edukacines erdves. Esame įkūrę biblioteką šeimai, kuriai knygas dovanoja įstaigos bendruomenė (vaikai, tėvai, darbuotojai ir socialiniai partneriai). Kasdien vaikams skaitome knygas, aktyviai bendradarbiaujame su Kauno Vinco Kudirkos bibliotekos Dainavos padaliniu, labdaros ir paramos fondu „Švieskime vaikus“, Dainavos seniūnija.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pritaikytos ugdymo priemonės, kūrybiškai pateiktos užduotys ir netrukdoma laisvė rinktis ir veikti padeda mažam vaikui augti laisvam, kūrybiškam, gebančiam išreikšti save verbaliniu ir neverbaliniu būdu, žmogui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.