Lietuvių gestų kalbos pradžiamokslis svečiams iš užsienio  

Danutė Kriščiūnienė
,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagr. m-klos direktorė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje pagal projektą „Erasmus+“ kartu su Panevėžio miesto švietimo centro darbuotojais lankėsi 35 asmenų (13–18 metų mokinių ir mokytojų) delegacija iš Portugalijos, Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Čekijos.

Svečius šokiu, specialiai šiai progai parengtu mokytojos Reginos Liutkevičienės, pasveikino ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai. Aš, mokyklos direktorė, skaičiau pranešimą „Mokyklos praeitis, šiandienos aktualijos, ateities perspektyvos“. Lietuvių gestų kalbos mokytoja Lijana Čiplienė su penktoke dukra Justina lietuvių gestų kalba deklamavo eilėraštį „Aš – gulbė nebylė“, o Vilius Glušokas vedė pamokėlę, mokė svečius lietuviškų gestų. Vėliau visiems išdalijo kiekvienos šalies gestų kalbos daktiles.

Svečiai aplankė muziejų, domėjosi mokyklos istorija. Džiaugėsi, kad Lietuvoje kurtieji ir sutrikusios klausos vaikai gali mokytis specialiai jiems skirtose mokyklose. Apgailestavo, kad jų šalyje daugiau vykdomas integruotas (įtraukusis) ugdymas, todėl kyla daug problemų ne tik patiems vaikams, bet ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), nebeišsaugoma kurčiųjų bendruomenės tapatybė.

 

Svečiai domėjosi mokykloje eksponuojamomis parodomis, mokinių sporto pasiekimais. Lankėsi pamokose, klasėse, kabinetuose, bendrabutyje, šiltai bendravo su mokiniais ir mokytojais, paliko pačius nuoširdžiausius įrašus mokyklos metraštyje. Svečiams buvo įteikti lankstinukai apie mokyklą ir atšvaitai.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras