Lietuvai – 103 maži žingsneliai

Sonata Jonauskienė
,
Kauno l.-d. „Klausutis“ meninio ugdymo mokytoja

„Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų“ (Justinas Marcinkevičius). Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šiemet Lietuvos valstybė šventė savo 103-ąjį gimtadienį. Aš, Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ meninio ugdymo mokytoja Sonata Jonauskienė, bendradarbiaudama su Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Erika Korsakiene, inicijavau ir koordinavau tarptautinį trumpalaikį eTwinning projektą „Lietuvai 103 maži žingsneliai“.

 

Prie šio projekto įgyvendinimo eTwinning platformoje prisijungė net 100 pedagogų iš Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 3 pedagogai iš Turkijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 1 pedagogas iš Latvijos ikimokyklinės ugdymo įstaigos. Projekto metu skatinome visus vaikus netradiciškai, fiziškai aktyviai, ugdant(is) tautiškumą, patriotiškumą bei meilę Lietuvai valstybės gimtadienį švęsti kitaip. Skatinome vaikus suprasti, kad gimtadienius švęsti galime ir kūrybiškai, ir labai aktyviai, formavome nuostatą, kad su fiziniu aktyvumu švęsti ir sveikinti yra kur kas smagiau ir sveikiau. Tikime, kad vaikai pajus savo tautinį tapatumą, suvoks valstybinės šventės reikšmę, gebės įvardinti ją ir žinos, kad jie yra Lietuvos piliečiai.

 

Projektas vyko dviem etapais ir buvo vykdomas dvi savaites. Pirmajame etape, vasario 15–19 dienomis, kūrėme trispalves bėgimo korteles. Su vaikų pasigamintomis gražiomis ir kūrybiškomis bėgimo kortelėmis aktyviai ir džiugiai atlikome fizinio aktyvumo užduotį: nuėjome, nubėgome, šokinėjome Lietuvai 103 mažus žingsnelius. Po aktyvios fizinės veiklos sekė aktyvūs vaikų sveikinimai Lietuvai gimtadienio proga. Nuo mažiausių iki didžiausių – visi pasipuošę Lietuvos trispalvėmis, šypsenų nutviekstais veidais, širdyse jausdami pasididžiavimą Tėvyne, siuntėme gražiausius sveikinimus Lietuvai 103-ojo gimtadienio proga. Netradiciškai, kūrybiškai ir fiziškai aktyviai minėjome Valstybės atkūrimo dieną, sveikinome Lietuvą su gimtadieniu.

Antrasis etapas vyko vasario 22–26 dienomis. Šio etapo tikslas buvo dalijantis gerąja vaikų fizinio aktyvumo ir patriotiškumo ugdymo patirtimi savo įstaigose, vietos bendruomenėje, miestų regionuose ar respublikoje stiprinti ir plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

Džiugu, kad vaikai, dalyvaudami tokiame projekte, galėjo išgyventi ir patirti kūrybišką, patriotišką fizinio aktyvumo džiaugsmą, užsiėmė netradicine veikla, ugdė(si) pilietiškumą bei tautiškumą.

 

Labai dėkojame visiems projekto dalyviams! Susitiksime Lietuvos 104-ajame gimtadienyje su naujomis idėjomis ir veiklomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.