Lietuva vaiko širdyje

Beata Gumuliauskienė
,
Vilniaus l.-d. „Žiedas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Violeta Petrovičeva
,
Vilniaus l.-d. „Žiedas“ ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Žiedas“ jau nuo metų pradžios aktyviai įsitraukia į pačių įvairiausių projektų sūkurį, kurių veiklos susijusios su mūsų gimtuoju kraštu – Lietuva.

 

Šiuos metus pradėjome sausio mėnesį, atsiliepdami į Vilniaus miesto savivaldybės kvietimą švęsti Vilniaus 698-ąjį gimtadienį. Dalyvavome karantino sąlygomis priimtinais saugiais būdais: pedagogai su grupele ugdytinių spalvino paveikslėlius apie miestą, o nuotoliniu būdu ugdomi vaikai namuose su tėveliais piešė šia tema. Auklėtojos kalbėjosi su mažaisiais apie miesto įkūrimą supažindindamos su legenda, žiūrėjo animacinius filmukus šia tema, o vyresnieji dalyvavo Vilniaus miesto šventei skirtoje viktorinoje.

 

Tęsdami iniciatyvą, vasario mėnesį pilni idėjų dalyvaujame daugelyje renginių, kurių tikslas – formuoti ugdytinių pilietinus bei tautinius jausmus, ugdyti kūrybingas asmenybes, siekiančias pažinti gimtojo krašto tradicijas ir papročius, puoselėti bei saugoti Lietuvos kultūros paveldą.

 

Vaikai, nuo pačių mažiausiųjų iki priešmokyklinių grupių, įtraukiami imtis ir dalyvauti įvairiausiose veiklose. Įstaigoje rengiama vaikų piešinių paroda „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“, kurioje atsispindi mūsų istorija – turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis datomis.

Neliekame abejingi Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinės tarybos paskelbtai pilietinei akcijai „Mūsų lange – Lietuva“, kiekviena grupė puošia langus Vasario 16-osios tematika. Siekdami puoselėti meilę gimtajam kraštui, perteikti šalies gamtos grožį bei turtingą istoriją, peržiūrai pasirinkome filmus „Neregėta Lietuva“ ir „Kaip įkurtas Vilnius?“. Tikimės, jog vaikai liks kupini įspūdžių.

 

Puoselėdami vaikų tautinius bei patriotinius jausmus, neapsiribojame įstaigos renginiais. Įgytas žinias kūrybiškai perteikti naudojamės galimybe dalyvaudami šalies virtualiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose, parodose. O jų apstu! Vien Vilniaus lopšeliai-darželiai, tokie kaip „Gabijėlė“, inicijavo vaikų darbelių parodą „Liaudies ornamentai verpstėse“, „Gandriukas“ – projektą „Lietuvos pilys“; VšĮ „VIMS – International MeridianSchool“ surengė parodą „Keliauju po Lietuvą“, „Žiburėlis“ – projektą „Aprenk lėlytę tautiniais drabužiais“, „Krivūlė“ – parodą „Gera augti man gimtinėj“, „Boružėlė“ – parodą „Sveikinimas Lietuvai“. Tai dar ne viskas – Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ surengė parodą „Vaidilutė – lietuvių tautosakoje“, Kauno švietimo centro ir Ringaudų pradinės mokyklos iniciatyva vyksta konkursas „Piešiu Lietuvą“. Šie projektai įkvepia patriotinių jausmų, skatinančių mylėti ir gerbti gimtąją šalį.

 

Laisvė bei nepriklausomybė – niekuo nepakeičiamos vertybės. Jos aukštesnės už gerovę. Šį ilgą ir prasmingą kelią per Lietuvos istoriją vainikuos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji. Planuojamas virtualus tradicinių lietuvių liaudies šokių festivalis „Žaidžiame senovę“, į kurį kviečia Salininkų lopšelis-darželis. Prisidėti ir šventiškai paminėti šią datą ruošiamės ir mes, lopšelis-darželis „Žiedas“.

 

Po nuveiktų darbų ir laukiančių įgyvendinimo idėjų, taurių jausmų pakylėti pedagogai ir vaikai nutarė imtis projektų, kuriuos būtų galima sieti su ugdytinių meninės kultūros ugdymu, natūralia vaiko prigimtimi, jo gebėjimu kurti save kaip asmenybę. Tikimės ir kitais metais tęsti tradicijas bei ieškoti naujų idėjų, tik galbūt palankesnėmis aplinkybėmis nei pandemijos sąlygomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.