„Lietuva – tai mes“

Virginija Šalčienė
,
Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ mokytoja metodininkė

2020 m. LR Seimas paskelbė vaikų emocinės gerovės metais; Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Mokyklų bendruomenės metais. Tad mokyklos, miesto bendruomenės turi susitelkti bendram darbui, siekdamos ugdyti vaikų identitetą, pagarbą gimtajam kraštui, norą domėtis ir didžiuotis savo gimtine, miestu, šeima, žmonėmis.

 

Kauno vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir vesti – Kartos“, kurios koordinatorės Audronė Utkaitė, Rasa Ratkevičienė, direktorė Silvija Sipavičienė drauge su iniciatyviomis mokytojomis Aušra Lagunavičiene, Aiva Žvirbliene, Virginija Šalčiene – branduolys, telkiantis mūsų įstaigos bendruomenę valstybinėms, atmintinoms, tradicinėms šventėms.

 

Edukaciniame renginyje „Lietuva – tai mes“, skirtame Vasario 16-ajai ir lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 40-mečiui be mūsų įstaigos ugdytinių ir jų tėvų dalyvavo „Paparčio“ pradinės mokyklos 1 klasės mokiniai, Kauno Suzukio pradinės mokyklos priešmokyklinės klasės mokiniai, mokytojai, Kauno miesto dailės ugdytojų draugijos nariai, LR Seimo nario Lauro Stacevičiaus patarėja Lina Prainaitė.

 

Šventės metu vyko daug pažintinių, edukacinių veiklų. Pati įdomiausia ir inovatyviausia – namų darbų pristatymai „Lietuvos žemėlapiai“. Kiekviena grupė parengė žemėlapį su Lietuvai būdingais simboliais, gyvūnais, augalais, miestais. Pristatymuose skambėjo vaikų, tėvų, pedagogių kūrybos eilėraščiai, skaitoma proza, pasakojimai apie Lietuvos žymias vietas, simbolius, miestus, gyvūnus, pilis, augalus ir kt. Galime pasidžiaugti tokiais kūrybingais tėveliais kaip: Viktorija Jankauskaitė, Asta Brazauskienė.

 

Savo žinias apie Lietuvą ugdytiniai ir mokiniai demonstravo viktorinoje „Ar pažįsti Lietuvą?“. Tik spėjus paskelbti bet kurį klausimą iš geografijos, gamtos, Lietuvos istorijos. tuoj iškildavo rankų miškas. Vaikai stebino savo žiniomis mus – suaugusiuosius.

Pati linksmiausia užduotis buvo „Pastatyk TV bokštą“. Pasirodė, kad užrištomis akimis surasti kaladėles ir iš jų sudėti bokštą buvo nelengvas iššūkis net ir mokiniams.

Mažiausieji, kartu su menų pedagoge Joana Tėvelyte, muzikos vadove Lijana Neverauskiene, linksmai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo, spalvino „Lietuvos pilį“, kurią pastačius buvo galima ir aplankyti.

 

Dėkojome Kauno „Paparčio“ bei Suzukio pradinių mokyklų priešmokyklinės grupės mokiniams, mokytojams už sveikinimus, dainas, lietuvių liaudies šokius.

Menų pedagogė Joana Tėvelytė pakvietė visus svečius pasidžiaugti respublikine fotografijų paroda „Lietuvos pilys“, eksponuojama darželio galerijoje, kur galima išvysti 22 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų fotografijas.

 

Skambiomis dainomis: „Juk nėr gražesnės Lietuvos nei ši“ ir „Darželio daina“ baigėsi mūsų renginys „Lietuva – tai mes“, tačiau tuo nesibaigė pažintys su Lietuva. Veiklos ir renginiai tęsis ir Kovo 11-ąją, Mindaugo Karūnavimo dieną, per Rasų šventę… Tokie renginiai apjungia ir sutelkia visus suaugusius mokytis dėl vaikų ugdymo, o žinių papildymas, savirealizacija jungiasi su pramoga ir žaidimu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.