Lietuvą pasveikino atrasdami, pažindami, bendraudami, kurdami!

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos bendruomenė daug dėmesio skiria mokinių pilietiškumo, tautiškumo, kūrybiškumo ir bendruomeniškumo ugdymui. Mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose: valstybinių švenčių minėjimuose, akcijose, viktorinose, rengia ir vykdo kūrybinius projektus.

 

Vasario 13 d. progimnazijos renginiai buvo skirti artėjančiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Po šventinio koncerto 1–4 klasių mokinių komandos dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“. Mokiniai atliko užduotis apie Lietuvos istoriją, prezidentus, rašytojus ir gamtą. 5–8 klasių mokiniams vyko užsiėmimai: „Ar pažįstame savo gyvenamą vietovę?“, „Žymiausios Kretingos vietos“ ir „Lietuvių tautos patriarchas Jonas Basanavičius“. Ugdymo dieną organizavo istorijos mokytoja Regina Norvaišienė ir pradinio ugdymo mokytoja Inga Jonauskienė.

 

Progimnazija kasmet įvairiomis veiklomis mini Lietuvių kalbos dienas. Jų tikslas didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, skleisti žinias apie lietuvių kalbą – brangiausią turtą, paveldėtą iš protėvių. Kovo 6-ąją 1–8 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Skambėk, lietuviškas žodi“. Gražiausi, šviesiausi gimtajai kalbai skirti posmai nubangavo per visą mokyklą. 8 klasės mokiniai vykdė tyrimą „Kalbos klaidos dalykų pamokose“. Į šias veiklas vaikus subūrė lietuvių kalbos mokytoja Regina Katkuvienė ir pradinio ugdymo mokytoja Rasa Marciulevičienė.

Didžiausio susidomėjimo sulaukė iniciatyva Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ąjį gimtadienį atšvęsti kitaip. Progimnazijos direktorė Sigita Jonaitienė pasiūlė sukurti sieninę ekspoziciją „Kelionė po atkurtą Lietuvą“. Į šią veiklą su didžiausiu entuziazmu negailėdama savo laisvalaikio įsijungė visa bendruomenė.  Konsultuojami dailės mokytojos Živilės Sabaliauskaitės, mokiniai pagamino trisdešimt 1990–2020 m. Lietuvoje pastatytų objektų maketų, kurie atskleidė regionų išskirtinumą. Maketai buvo pritvirtinti ant mokyklos vestibiulyje nupiešto Lietuvos žemėlapio. Bendra veikla suartino progimnazijos bendruomenę, atskleidė kūrybiškumą, vaikai patyrė daug gerų emocijų. Ypač žibėjo darželinukų akutės, kurie tautiškai pasipuošę apžiūrinėjo savo vyresniųjų draugų darbelius ir šventė savo Tėvynės gimimo dieną. Aktyviai šventėms ruošėsi  ir mokinių taryba. Jie paskelbė akciją „Trispalviškiausia klasė“, kviesdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėti kartu.

 

Šiomis veiklomis Simono Daukanto progimnazijoje ugdoma mokinių atsakomybė, pagarba, patriotizmas, pilietinis aktyvumas, puoselėjamos vertybės, skatinančios didžiuotis savo šalimi.

 

Kretingos Simono Daukanto prog-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.