Lietuva pasakose, sakmėse, padavimuose

Pastaraisiais metais vis didėjančios vaikų kalbos problemos, sunkumai sukaupiant dėmesį verčia pedagogus imtis įvairiausių priemonių ir būdų, kad sužadintų ugdytinių smalsumą, turtintų kalbą. Vaiko žodynas priklauso nuo to, kokius žodžius jis girdi savo aplinkoje. Klausydamas pasakų, tautosakos kūrinių vaikas intuityviai perima savo gimtosios kalbos subtilybes. Vilniaus lopšelis-darželis. „Vieversys“ organizavo tarptautinį ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų ir lituanistinių mokyklų projektą „Lietuva pasakose, sakmėse, padavimuose“. Mokytojai, iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, JAV ir JK, dalyvaudami projekte sudarė sąlygas savo ugdytiniams ne tik išgirsti, išmokti naujų žodžių, turtinti savo kalbą, atverdami lietuvių tautosakos, pasakų lobyną, bet ir pasakų dėka susipažinti su Lietuvos istorija, mūsų senolių pasaulėžiūra, papročiais, nes vaizdinga, emocinė pasakų kalba lavina, plėtoja ir natūralų vaiko smalsumą, vaizduotę, kūrybines galias. Ugdant vaiko vaizdingą kalbą, svarbus ir atkuriamasis pasakojimas, tad sekdami, improvizuodami, suvaidindami pasaką, istoriją ar jos dalį vaikai visapusiškai lavėjo, ugdėsi vidinis vaiko pasaulis.  

 

Džiaugiamės sulaukę 53 projekto „Lietuva pasakose, sakmėse, padavimuose“ dalyvių paraiškų. Vilniaus, Varėnos ir rajono, Kauno, Utenos, Panevėžio, Jurbarko, Vilkaviškio ir rajono, Jonavos rajono, Platelių, Gargždų, Radviliškio, Šilutės, San Francisko, Londono 24 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 18 mokyklų, specialiųjų ugdymo centrų mokytojai ir jų ugdytiniai skaitė, deklamavo, dainavo, vaidino, improvizavo, žaidė, patys kūrė istorijas apie Lietuvą. Mylimiausia projekto dalyvių legenda – „Gedimino sapnas“, daug ir pajūrio legendų improvizacijų, pasakojimų apie riterius, „Sausio sniegenas“, įvairius Lietuvos gamtos objektus.

 

 

Kyla begalinis džiaugsmas, stebint specialiųjų poreikių turinčių dalyvių integraciją ir jų emocijas natūralioje patyriminėje veikloje, jų kūrybos skatinimas, mokytojų išradingumas ir atsidavimas verčia jais didžiuotis, pasisemti idėjų vieniems iš kitų. Projekto metu pasakų, legendų, padavimų dėka vaikai ne tik susipažino su Lietuvos istorija, pažinimas virto smagiais potyriais, buvo sudarytos sąlygos išraiškingesnei, spalvingesnei, turtingesnei vaikų kalbos plėtotei, kūrybiškumo atsiskleidimui ne tik vaikams, bet ir pedagogams. Esame tikri, kad šio projekto dalyviai tikrai įgavo tautinio identiteto ir pilietiškumo pradmenis. Tegul tautiškumas būna mūsų gyvenimo dalis… juk patriotu ne gimstama, o tampama…

 

Edita Cibulskienė, Irmantė Miglinaitė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.