Lietuva – mano tėviškėlė

Živilė Jarašūnienė, Kristina Kvietkuvienė
,
Šiaulių logopedinės m-klos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Vaiko pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas prasideda nuo artimiausios aplinkos ir jį supančių žmonių. Anot Vydūno, pirmutinis auklėjimo veiksnys – šeima. Vaikas joje gauna „fizinį kūną“ ir dvasinio gyvenimo pradžią, čia ugdomi pirmieji žmogiškumo daigai, čia jis supažindinamas su tautos kultūra. Užtenka nuoširdaus atviro pokalbio vaikams suprantamais žodžiais. Antanas Maceina taip pat pritaria Vydūnui, teigdamas, kad „visų vertybių pagrindas yra šeima“, todėl ir mes, Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės pedagogės Živilė Jarašūnienė ir Kristina Kvietkuvienė, norėdamos paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, į įvairias veiklas įtraukėme ne tik savo grupės, bet ir visos įstaigos ugdytinius, jų tėvelius bei socialinius partnerius.

 

Nors vasaris – trumpiausias metų mėnuo, bet mūsų mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje švenčių netrūko. Pasitinkant Lietuvos šimtmetį, ikimokyklinio ugdymo skyriuje prasidėjo renginių ciklas „Lietuva, Lietuva – mano tėviškėlė“. Visą mėnesį vykę renginiai buvo skirti vaikų tautinei savimonei puoselėti, pilietiškumo jausmui, pagarbai savo šaliai, kultūrai, žmonėms, meilei gimtajam žodžiui, dainai ir šokiui ugdyti.

 

Renginiai vyko etapais. Visų pirma, vaikučiai rinko informaciją apie tėvynę Lietuvą. Trys priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Medelyno progimnazijoje vykusioje Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių ugdytinių pažintinėje-praktinėje konferencijoje „Keliauju po Lietuvą“. Priešmokyklinukai konferencijos dalyviams pristatė pranešimą „Yra šalis…“. Justas papasakojo apie Baltijos jūrą, Gabija pasidalijo vasaros atostogų įspūdžiais apie kurortinį miestą Palangą, o Jonas pakvietė pakeliauti Šiaulių miškų urėdijos Vainagių miško pažintiniu taku, apžiūrėti miškininkų medelyną, kuriame kasmet užauginama apie 2 mln. medelių sodinukų.

 

Su grupės ugdytiniais kalbėjome apie Lietuvos valstybės atkūrimą, jos simbolius. Prisiminėme lietuviškas tradicijas. Norėdami įtvirtinti žinias vykome į Šiaulių „Aušros“ muziejų, kuriame dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Senolių kaimo gryčioj…“. Muziejuje mažieji susipažino su anksčiau buityje naudotais daiktais, išklausė pasakojimą apie varganą buitį, papročius. Priešmokyklinukai pirmą kartą išgirdo žodžius „naščiai, vyžos, naginės, sietas“. Vaikai mokėsi vaikščioti su klumpėmis, bandė su naščiais nešti medinius grūdų kibirėlius, žaidė mediniu sukučiu.

 

Lydimi prisiminimų, tikėjimo ir vilties, grupėje pasigaminome trispalves vėliavėles ir puikių grupės tėvelių dėka vykome į netoli Šiaulių miesto esantį Kryžių kalną. Ten iš vėliavėlių sudėliojome širdies formos sveikinimą Lietuvai.

Kartu su vaikais pagaminome atvirukus – sveikinimus Lietuvai, per akciją „Mes mylime Lietuvą“ juos dovanojome praeiviams Šiaulių miesto centrinėje aikštėje. Piešėme, aplikavome, lipdėme, spalvinome vėliavas, pilis, žemėlapius, Lietuvos vaizdus. Mūsų sukurti darbeliai puikavosi darželyje organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Geltona, žalia, raudona“, kurią vėliau eksponavome Šiaulių r. Ginkūnų bibliotekoje.

 

Vasario 15-ąją dalyvavome Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginyje. Pasipuošę tautinėmis juostelėmis ir vėliavėlėmis, sugūžėjome į įstaigos salę. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus bendruomenė sugiedojo Lietuvos himną. Ugdytiniai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, dainavome lietuvių liaudies dainas, šokome liaudies šokius. Po dienos darbų visi grupės ugdytiniai, tėveliai, puikiai nusiteikę ir nepabūgę šaltuko, dalyvavo jaunimo eisenoje „Šviesos keliu“.

 

Paskutinis etapas – organizuota viktorina „Lietuva, Lietuva – mano Tėviškėlė“, kurioje noriai dalyvavo socialiniai partneriai – Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ priešmokyklinių grupių ugdytiniai.

Per visą mėnesį vykusius renginius siekėme, kad vaikai suprastų, jog valstybę kuriame mes, taigi patys turime stengtis, kad čia būtų gera gyventi. Tikimės, kad veiklų įvairovė mažųjų širdelėse pažadino bendrystės, nuoširdumo, tautiškumo jausmą sau, šalia esančiam ir savo šaliai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.