Lieporių gimnazijoje – Europos šeima

Sigita Valuckienė
,
projekto koordinatorė

Lieporių gimnazija kartu su partneriais iš Ispanijos, Graikijos ir Lenkijos dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „The Family We Call Europe“. Pagrindiniai projekto tikslai – gilinti žinias apie Europos Sąjungą, ugdyti ir didinti toleranciją, išsiaiškinti bendrus siejančius dalykus ir pristatyti savo unikalumą. Nors veiklos vyksta dar tik kelis mėnesius, bet nuveikta iš tiesų nemažai.

 

Jau įvyko projekto logotipo konkursas, organizuotos internetinės konferencijos „Mystery Skype“ žaidimai su šalimis projekto partnerėmis. Mokiniai plačiau susipažins ir su minėtų šalių kultūra – kiekviena pristato po septynis tautinius kostiumus – jų istoriją, fotografijas. Dalyvaudami projekto veikloje gimnazistai ne tik tobulina komunikavimo užsienio kalba įgūdžius, nes tenka bendrauti su partneriais iš kitų šalių, susiranda naujų draugų, bet ir turi galimybę parodyti visus savo gebėjimus IT srityje – kiekvieną savaitę pildo bendrą internetinį dienoraštį, kuriame pateikia įdomiausius faktus apie savo šalį, miestą, mokyklą, paaiškina savo kalbos žodžius. Be to, mokiniai žiūrėjo filmuotą medžiagą apie saugų interneto naudojimą ir sukėlė asmeninę nuomonę ir pastebėjimus į interneto „sieną“.

 

Projekto dalyvių įgyta patirtis bus naudinga vykdant įvairias veiklas gimnazijoje ir vedant integruotas pamokas – mokytojai projekto koordinatorių susitikime Lenkijoje dalyvavo integruotų pamokų mokymuose, iš kurių parsivežė idėjų pamokoms, kūrė integruotų pamokų planus, kurie bus paskelbti šio projekto interneto puslapyje. Taigi praplėstas akiratis tiek mokytoją, tiek mokinį daro globalesnį, kūrybiškesnį, tolerantiškesnį.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+“ KA2 programą. Straipsnis atspindi tik autorės požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.