Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“: yra ko pasimokyti ne tik tautiečiams, bet ir užsieniečiams

Lina Jakubauskienė

Vos pravėrus Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ duris padvelkia jaukumu ir šiluma. Patalpos išpuoštos vaikų darbeliais, akį traukia gausybė tiek modernių, naujoviškų, tiek ir pačių specialistų sukurtų ugdymosi priemonių. Matyti, kad čia su mažyliais dirbama nuoširdžiai ir nevaldiškai.

Daugėja specialiųjų poreikių turinčių vaikų

 

„Šilas“ – didžiausias lopšelis-darželis Trakų rajone, jame teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Šiuo metu lopšelyje-darželyje yra dvylika grupių, kurias lanko 236 vaikai. Vienuolika iš jų turi vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Pasak direktorės Irenos Nižauskienės, pernai ugdymo įstaigoje tokių buvo vos du.

Vis dėlto direktorė pabrėžia, kad ir tai – tik ledkalnio viršūnė. Yra nemažai vaikų, kuriems specialieji ugdymosi poreikiai dar nenustatyti, nors akivaizdu, kad reikalinga specialistų pagalba. Remiantis Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis bei pageidaujant tėvams, vaikai, turintys raidos sutrikimų, integruojami į bendrosios paskirties grupes.

Drauge su įstaigos direktore ir pavaduotoja Rasa Marcinkiene skubame į grupes susipažinti su čia dirbančiais specialistais, pabendrauti su lopšelį-darželį lankančiais mažyliais.

R. Marcinkienė atkreipia dėmesį, kad vaikų ugdymas prasideda vos tik įėjus į įstaigą. Kiekvieną laiptinę puošia obels šakos, žyminčios keturis metų laikus, taip pat raidės, skaičiai, spalvotos geometrinės figūros, pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodžiai.

Specialistų darbai – įvairūs

 

Tam, kad lopšelyje-darželyje gerai jaustųsi kiekvienas vaikas, pastangas deda specialistų komanda. Logopedė Lilija Chmeliauskienė ugdo kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčius vaikus. Šiais metais logopedinius užsiėmimus lanko vienuolika vaikų, turinčių sulėtėjusią kalbos raidą. Vienas jų – su specifine kalbos raida, dėl klausos sutrikimo turintis kochlearinį implantą, dar vienas ugdytinis turi sklandaus kalbėjimo sutrikimą, likusieji – su fonetiniais, fonologiniais kalbos ir kalbėjimo sutrikimais.

 

Jaukiame kabinete – gausu didaktinių žaidimų, daug įvairių metodinių vaizdinių priemonių, kurios padeda lavinti vaikų kalbą. Čia ugdomi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. „Darbas su visais vaikais – labai individualus. Yra sudėtingų kalbos, kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų, tenka skatinti vėluojančią kalbą, formuoti gramatinę kalbos sandarą, turtinti žodyną, lavinti foneminę klausą, mokyti garsų tarimo. Dirbu su vaikais tiek individualiai, tiek pogrupiais“, – pasakoja logopedė.

Specialistė pabrėžia, kad vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, nuolat daugėja. Logopedo pagalbos reikėtų bent 50-čiai lopšelio-darželio ugdytinių, vis dėlto pagalba teikiama vos 30 – tiek numatyta įstatymuose vienam logopedo etatui.

 

I. Nižauskienė pabrėžia, kad ugdymo įstaigai reikėtų dar 0,75 logopedo etato, taip pat – specialiojo pedagogo, trijų mokytojo padėjėjų. Šiais metais Trakų rajono savivaldybė skyrė vieną mokytojo padėjėjo etatą. Priešmokyklinę grupę lankančios ir pirmo tipo diabetu sergančios mergaitės auklėtojai talkina specialistė, kuri nuolat stebi, sveria maistą, matuoja gliukozės kiekį kraujyje, dozuoja ir suleidžia vaistus.

 

Į veiklas įtraukia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus

 

Direktorė pasakoja, kad lopšelio-darželio patalpose ir lauko žaidimo aikštelėse sukurta saugi aplinka, kuri skatina vaikų aktyvumą, smalsumą ir norą veikti. Lopšelis-darželis „Šilas“ nuo 1999-ųjų įgyvendina sveikatos stiprinimo programą „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, jis įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, aktyviai dalyvauja šalies ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Daug dėmesio skiriama judėjimui, kūno kultūrai. Yra atskira sporto salė, daugiafunkcė sporto aikštelė, įsigyta gausybė sporto priemonių.

 

Su vaikais jau penkiolika metų nuoširdžiai darbuojasi kūno kultūros specialistė Marina Borisenkova. Specialistė pasakoja, kad kiekviena diena lopšelyje-darželyje prasideda ryto mankšta. Visų mažylių rūpestis – kaip į ją nepavėluoti. „Gera matyti, kaip vaikai ragina tėvus skubėti, kad suspėtų į rytinę mankštą. Joje dalyvauja visi – nenorinčių sportuoti, atsikalbinėjančių nebūna“, – šypsosi I. Nižauskienė.

M. Borisenkova sako, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai neišskiriami iš kitų, jie sportuoja drauge su visais. Tiesa, kartais šiems vaikams reikalinga auklėtojų pagalba.

 

Kad vaikai būtų užsigrūdinę, rečiau sirgtų, daug dėmesio skiriama pasivaikščiojimams lauke. Vienos iš darželio grupių vaikai, pritarus tėvams, į lauką keliauja kasdien – bet kokiu oru. „Dauguma žmonių laukia, kad nelytų, o štai mes šiandien laukiame lietaus. Pasiruošėme liniuotes, lauke matuosime balų gylį. Kasdien sugalvojame įvairių veiklų, stengiamės, kad visiems būtų įdomu“, – pasakoja grupės auklėtoja Irena Kraičinska ir priduria, kad vaikai ugdomi per įvairias pažintines veiklas, kurios planuojamos kasdien. Tik kai kuriais atvejais sumanymus koreguoja vaikų idėjos.

Šioje grupėje net trys vaikai turi didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymo procese jiems padeda mokytojo padėjėja, socialinė pedagogė. „Pagalba reikalinga per organizuotas ugdomąsias veiklas. Šiems vaikams sunkiau susikaupti, daug ką jie atlieka lėčiau, su jais reikia daug dirbti individualiai“, – sako auklėtoja.

 

Į Vaiko raidos centrą netrukus vyks berniukas, lankantis trejų-ketverių metų grupę. Auklėtoja Renata Vladimirenko sako su šiuo vaiku daug dirbanti individualiai, nuolat bendradarbiaujanti su mama. „Berniukas sunkiai kalba, todėl su mama ieškojome būdų, kaip jį prakalbinti. Mama padarė fotografijų albumą, kur sudėjo sūnui svarbių daiktų nuotraukas. Čia – ir jo stalas, ir batai, ir kiti daiktai. Bevartydamas albumą, berniukas ištarė žodį „pilis“ – pasirodo, kad jis netoli jos gyvena“, – pasakoja auklėtoja.

Pedagogė stengiasi, kad individualus darbas su vaiku nesutrukdytų kitiems. „Tenka kitaip organizuoti darbo procesą. Berniukas ateina anksčiau už kitus vaikus, padirbame su juo ryte, paskui – kurį laiką prieš miegą ar anksčiau atsikėlę po pietų miego. Kai labai nori, viską įmanoma padaryti“, – šypsosi R. Vladimirenko.

 

Socialinę pedagogę Ritą Vadoklienę sutinkame multisensoriniame kabinete, kuris ypač reikalingas emocijų, elgesio sutrikimų turintiems vaikams. Čia jie gali susikaupti, nusiraminti. Vaikų emocinei sveikatai lopšelyje-darželyje taip pat skiriama daug dėmesio.

Veiklos – įvairiausios

 

R. Marcinkienė pasidžiaugia, kad darželio bendruomenė labai aktyvi, geba įgyvendinti tiek šalies, tiek tarptautinius projektus: „Dalyvavome „Erasmus+“ sveikatai palankios mitybos projekte, gražia patirtimi dalijomės tarptautinėje konferencijoje. „Šilo“ patirtis sudomino tarptautinę bendruomenę, paprašyta pristatymą išversti į anglų kalbą, kad būtų galima šios įstaigos patirtį paviešinti tarptautiniu mastu.“

Sėkmingai įgyvendintas tarptautinis „Erasmus+“ projektas „Edukaciniai vaizdo žaidimai“. Šie žaidimai skatina vaiką sukaupti dėmesį, atlikti užduotis, logiškai mąstyti. Kiekvienoje grupėje – išmaniosios lentos, kur vaikai gali žaisti edukacinius žaidimus. Žaidimus kuria ir pačios auklėtojos. Tokios nestandartinės, sušildytos žmogaus rankų šilumos priemonės, pasak I. Nižauskienės, vaikams ypač patinka.

 

Šiuo metu vykdomas tarptautinis „Erasmus+“ projektas „Tradicinės pasakos vaikų darželyje“. Pasakos pas vaikus ateina ir pačių susikurtais personažais, kurie „apsigyvena“ sename lagamine. Pirmąsias dienas, kol pasaka nauja, vaikai tik klausosi ir vaidina, vėliau jau patys prašo pasakos iš lagamino, skirstosi vaidmenis, improvizuoja. Pasakos padeda vaikams atsiskleisti, kūrybiškai pažvelgti į supantį pasaulį.

Lopšelyje-darželyje taip pat veikia šešėlių teatras – tėveliai pagamino širmas, o mamos – pasakų personažus. „Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikams suteikia daugiau emocijų, pasitikėjimo savimi, tai tiesiogiai siejasi su geresniais vaikų pasiekimais, pažanga“, – teigia direktorė.

Žaisti šachmatais vaikai taip pat mokosi per pasaką apie „Juodąją“ ir „Baltąją“ karalystes. „Taip susipažįsta su šachmatų figūromis, jas „apgyvendina“ karalystėje ir išmoksta kiekvienos figūros ėjimus. Be to, taip jie greičiau išmoksta žaisti“, – kalba R. Marcinkienė.

 

Direktorė pasakoja, kad šiltuoju metų laiku visos edukacinės veiklos perkeliamos į lauko žaidimo aikštelėse esančias edukacines erdves. Čia vaikai atranda lauko muzikos instrumentus, priemones, reikalingas piešti ir tapyti, knygynėlį, kuris įkurtas taksofono būdelėje, mažojo mokslininko laboratoriją buvusiame „Snoriuke“, kur sudėta daug priemonių aplinkai tyrinėti, eksperimentuoti.

 

Nuotraukos autorės ir iš lopšelio-darželio „Šilas“ archyvo

Vertinami ne tik Lietuvoje

 

Įstaigos vadovė sako, kad lopšelyje-darželyje puikiai jaučiasi visi vaikai, tarp jų – ir turintieji specialiųjų ugdymosi poreikių. „Apklausėme tėvus, ar jie norėtų, kad darželyje būtų įsteigta atskira grupė specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Sulaukėme atsakymo – tėvai pageidauja, kad jų vaikai būtų bendros paskirties grupėse, kartu su visais. Anot vienos mamos, vaikas gali daug daugiau, kai aplink mato stipresnius, daugiau gebančius bendraamžius“, – pabrėžia I. Nižauskienė.

 

Kasmet „Šilo“ vadovai apklausia tėvus ir, rengdami strateginius, metinius veiklos planus, atsižvelgia į jų poreikius ir pasiūlymus. „Turime stiprią komandą, tik liūdna, kad jos nepapildo jauni žmonės. Būtų puiku, jei ikimokyklinio ugdymo specialistai būtų rengiami nemokamai, tada gal sulauktume įstaigoje daugiau jaunimo“, – sako direktorė.

Direktorė pasidžiaugia, kad darželyje nuolat lankosi svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, kurie puikiai vertina „Šilo“ veiklą. Lopšelio-darželio pedagogai dalyvauja įvairiuose šalies konkursuose ir tampa nugalėtojais.

Pagal atsiliepimus ir renginių portalo „Švietimo gidas“ apklausą, Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ jau dvejus metus pripažintas geriausiu rajone.

 

„Labai pradžiugino ir neseniai darželyje apsilankiusi Vilniaus universiteto profesorė Vilija Targamadzė. Pasak jos, mūsų šalies specialistai dažnai ieško gerųjų patirčių užsienyje, nors visai šalia Vilniaus yra nuostabus darželis, kur pasimokyti gali visi. Tokie vertinimai – geriausias užmokestis už mūsų nelengvą, bet labai prasmingą darbą“, – sako I. Nižauskienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Sinilga

    Labai esame patenkinti darželiu Šilas, džiaugiamės, kad pavyko mums čia patekti. Darželį lankė vyresnelė, dabar dar lanko ir mažoji sesutė. Auklėtojos nuostabios, daug atiduodancios vaikams ir savo laiko ir dėmesio. Labai gerai vaikai paruošti pirmai klasei, tai ne mano žodžiai, bet pirmos klasės mokytojos mūsų. Direktorė labai maloni, nuoširdžiai bendraujanti, be galo atsidavusi darželio gerovei. Ačiū Jums.