Lankėmės Konstituciniame Teisme

Jolanta Liubeckaitė

Grupė Molėtų gimnazijos mokinių lankėmės Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme. Susitikimo pradžioje KT teisėjas Algis Norkūnas ir teisininkas Ramūnas išsamiai pristatė Lietuvos teismų sistemą, kalbėjo apie KT veiklą, pateikė bylų, kurias nagrinėja KT, pavyzdžių. Pokalbio metu supratome, kaip svarbu gyvenime turėti teisinių žinių. Vėliau apžiūrėjome KT rūmus: buvome Teismo pirmininkės ir teisėjo A. Norkūno kabinetuose, teisėjų pasitarimų kambaryje, konferencijų salėje, bibliotekoje, sukaupusioje apie 30 tūkstančių konstitucinės teisės leidinių įvairiomis kalbomis (beje, bibliotekoje gali dirbti ne tik KT rūmų teisininkai, bet ir VU Teisės fakulteto studentai, rašantys darbus konstitucinės teisės klausimais). Muziejuje pamatėme įvairių dokumentų, susijusių su konstitucijos ir KT kūrimu, originalų ir kopijų, teisėjų regalijas, suvenyrus, kitų šalių KT dovanas, nuotraukas. Sužinojome, kad 2017 metų rugsėjo 11–14 dienomis Pasaulinė konstitucinės justicijos konferencija Vilniuje organizavo IV kongresą. LR Konstitucinis teismas tapo pirmąkart Europos žemyne vykusio kongreso, kuriame dalyvavo 91 KT ar lygiaverčių institucijų delegacijos, iš viso 422 teisininkai iš visų penkių žemynų. Šį svarbų įvykį primena muziejuje kabantis žemėlapis su vėliavėlėmis, žyminčiomis šalis, iš kurių sulaukta svečių. Pamatėme 1992 m. LR Konstituciją su rengėjų autografais, 1920 metais išleistas „Laikinosios vyriausybės žinias“, kuriose valstybės Prezidentas skelbė laikinąją Lietuvos valstybės konstituciją. Apžiūrėjome parodą „Lietuvos Nepriklausomybės aktų signatarai teisėjai“, kurios stenduose pristatomi 1918 m. vasario 16-osios ir 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės aktų signatarai teisėjai.

 

 

Didelį įspūdį paliko Teismo posėdžių salėje pamatyti KT teisėjai ir pirmininkė, išklausyta bylos „Rinkimų įstatymų nuostatos dėl rinkimų plakatuose vienodai nurodomos informacijos apie kandidatų į Seimo, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų narius pripažinimą kaltais dėl nusikalstamos veikos prieštarauja Konstitucijai“ nutartis.

 

Buvome maloniai nustebinti, kad Konstitucinio Teismo pirmininkė, prof. dr. Danutė Jočienė labai užimtoje darbotvarkėje rado laiko pabendrauti ir nusifotografuoti su mumis. KT pirmininkė pakvietė šiais, Konstitucijos metais, kai minime ir Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-metį, ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-metį, dalyvauti Konstitucijos žinių konkurse. Dėkojame KT pirmininkei Danutei Jočienei ir jos komandai už šiltą priėmimą, žinias ir įspūdžius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.