LAKMA – į pagalbą abiturientams ir jų mokytojams

Kristina Urbonienė
,
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos LAKMA prezidentė

COVID-19 pandemija ir karantinas – laikotarpis, pateikęs daug iššūkių ir sukėlęs nemažai baimės, abejonių ir netikrumo. Lietuvos abiturientai susidūrė su sunkumais, nes negalėjo mokytis gyvai, konsultuotis su mokytojais jiems įprastu būdu – susitinkant klasėje, diskutuojant apie problemas ir klausimus „čia ir dabar“.

 

Šių metų balandžio mėnesį Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pakvietė pedagogų bendruomenių asociacijas teikti projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos, paraiškas. Jas galėjo teikti asociacijos, kurių veikla susijusi su bendrojo ugdymo dalykais, iš kurių abiturientai laiko valstybinius ar mokyklinius brandos egzaminus. NŠA duomenimis, anglų kalbos VBE šiemet pasirinko laikyti daugiau nei 18 000 abiturientų, ir, neturėdami galimybės mokytis kontaktiniu būdu, jie jautėsi nepakankamai pasitikintys savo gebėjimais, jiems trūko dalykinės ir emocinės paramos.

 

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) pateikė paraišką ir gavo finansavimą vykdyti projektą „Pasirenkime anglų kalbos egzaminui kartu”. Projekto tikslas – teikti tikslinę pagalbą abiturientams dėl COVID-19 pandemijos atsiradusiems praradimams kompensuoti ir metodinę bei dalykinę pagalbą abiturientus mokantiems mokytojams, organizuojant nuotolines konsultacijas, mokymus ir seminarus bei parengiant teminius vaizdo įrašus. Numatytos projekto prioritetus atitinkančios veiklos, skirtos mokiniams ir jų mokytojams, kurias vykdo LAKMA nariai – lektoriai: mokytojai metodininkai, mokytojai ekspertai, universitetų lektoriai, docentai. Projekto veiklose asociacija LAKMA pakvietė dalyvauti abiturientus ir visus anglų kalbos mokytojų bendruomenės narius, pirmenybę (esant dideliam susidomėjimui) teikiant asociacijos nariams.

 

Projekto „Pasirenkime anglų kalbos egzaminui kartu” veiklos vykdomos dviem etapais – pavasario ir rudens sesijose. Pavasario sesijos metu (balandžio–birželio mėn.) lektorė Jurga Kasteckienė vedė 18 konsultacijų „Rašinio / esė rašymas“ (“Writing essays can be easy”), kuriose dalyvavo 740 abiturientų ir jų mokytojų. Konsultacijose „Pusiau oficialaus laiško rašymas“ (“How to write a semi-formal letter”), kurias vedė lektorė Lina Bairašauskienė, dalyvavo 595 abiturientai ir jų mokytojai, tokių konsultacijų pravesta 13. O konsultacijose „VBE kalbėjimo dalies strategijos“ (“Speaking Exam strategies“) (jų suteikta 19), lektorė Lina Fedorčenkienė sulaukė 643 abiturientų bei jų mokytojų. Visos konsultacijos vyko anglų kalba, jose dalyvavę abiturientai patobulino anglų kalbos žinias ir komunikacines kompetencijas, įtvirtino rašytinio ir sakytinio teksto produkavimo (esė, laiško rašymo, monologinio ir dialoginio kalbėjimo) gebėjimus. Abiturientai teigė, kad konsultacijos jiems padėjo įtvirtinti ir apibendrinti tai, ką mokėsi su savo mokytojomis, ir po konsultacijų jie jautėsi daug tvirčiau ir ramiau.

 

Anglų kalbos mokytojams suorganizuoti 2 praktiniai seminarai (kiekvienas po 6 akad. val.) „Pusiau oficialaus laiško rašymas“ (“How to write a semi-formal letter”), kuriuose 133 pedagogai pagilino anglų kalbos dalykines žinias ir komunikacines kompetencijas, išplėtojo profesines didaktines kompetencijas, kurias pritaikė padėdami savo mokiniams abiturientams pasirengti VBE. Visų konsultacijų bei seminarų metu lektorės dalijosi mokomąja medžiaga, mokiniai ir mokytojai uždavė daug klausimų ir gavo atsakymus apie tinkamiausias strategijas, padėsiančias pasiekti geriausių rezultatų laikant egzaminą.

 

Sėkmingai baigėme pirmąją projekto „Pasirenkime anglų kalbos egzaminui kartu”, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sesiją. Rudens sesijos metu (rugpjūčio–gruodžio mėn.) į konsultacijas-mokymus bei praktinius seminarus pakviesime jau naujų mokslo metų abiturientus ir jų mokytojus. Bus tęsiamos itin naudingomis šių metų abiturientams pasirodžiusios konsultacijos rašinio / esė bei laiško rašymo, monologinio ir dialoginio kalbėjimo gebėjimų tobulinimo temomis bei pasiūlyta naujų konsultacijų, skirtų žodyno turtinimo būdams atskleisti, praktinių seminarų abiturientų mokytojams apie kalbėjimo gebėjimų tobulinimą bei klausymo gebėjimų ugdymą naudojant skaitmeninius įrankius. Projekto pabaigoje bus sukurti ir viešai paskelbti teminiai vaizdo įrašai, skirti mokiniams ir mokytojams, teikiant praktinius patarimus su komentarais kaip plėtoti anglų kalbos gebėjimus siekiant B2 kalbos mokėjimo lygio ir kaip taikyti strategijas, reikalingas laikant VBE.

 

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA dėkoja savo narėms – profesionalioms lektorėms, prisidedančioms prie veiklų, kurias ŠMSM vykdo įgyvendindama tikslinę pagalbos programą, siekiant kompensuoti mokymosi praradimus atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos.

 

Linkime abiturientams ir jų mokytojams puikių brandos egzaminų rezultatų ir šiltos vasaros, po kurios vėl tęsime pradėtus darbus!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.