LAKMA 30 metų jubiliejinė Asamblėja ir konferencija

Vilda Kiaunytė
,
Kauno Jono Jablonskio g-jos anglų kalbos mokytoja, LAKMA Valdybos narė
Kristina Urbonienė
,
Šiaulių Juliaus Janonio g-jos anglų kalbos mokytoja, LAKMA prezidentė

Šių metų spalio 22 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA šventė 30 metų jubiliejų. Jubiliejinė LAKMA asamblėja ir konferencija šiais metais vyko Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Renginį atidarė ir svečius pasveikino LAKMA prezidentė Kristina Urbonienė, nuoširdžius linkėjimus jubiliejaus proga bendruomenės nariams skyrė gimnazijos direktorius Rytis Komičius. Po įžanginių sveikinimų LAKMA prezidentė pristatė metinę asociacijos 2021–2022 m. veiklos ataskaitą, kurios metu buvo pasidžiaugta, kad asociacija turi narių daugumoje Lietuvos miestų ir mažesnių miestelių ir nuolat plečiasi, organizuojama daugybė renginių, seminarų, kuriuose dalyvauja tiek Lietuvos, tiek užsienio pranešėjai. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociaciją garbingos sukakties proga sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Raudienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė, JAV ambasados Vilniuje Viešųjų ryšių skyriaus vadovas Philip Drewry bei LCC tarptautinio universiteto docentė, MA TESOL programos vedėja Robin Gingerich. Sveikinimų kulminacija – pirmosios LAKMA prezidentės Izoldos Genienės kalba, priminusi asociacijos kūrimo laikmetį bei bendraminčius, padėjusius įgyvendinti idėją suburti anglų kalbos mokytojus ir dėstytojus bendram švietėjiškam darbui.

 

 

 

Konferencija pradėta plenariniais pranešimais, kurių metu Britų tarybos Lietuvoje direktorė Ona Marija Vyšniauskaitė pristatė programos People to People organizuojamus projektus, skirtus mokytojų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Anglų kalbos specialistė Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, Grenlandijai, Rusijai ir Baltarusijai (JAV) Jennifer Uhler kalbėjo apie modernius įrankius, skirtus mokytojų bendradarbiavimui ir karjeros tobulinimui. Macmillan leidyklos pranešėja Fiona Mauchline pristatė penkis įrankius, kurie padėtų pagerinti daugiakalbės klasės aplinką, skatinti pozityvumą ir produktyvumą. Flo Feast iš National Geographic leidyklos savo pranešime pasidalino idėjomis, kaip mokytojai gali padėti mokiniams efektyviau mokytis. Mintimis apie iššūkius, kurie kyla dirbant mokytoju XXI amžiuje, dalinosi Pearson Education leidyklos pranešėja Anna Kolbuszewska.

 

Po plenarinių pranešimų sekė paralelinės sesijos, kurių konferencijoje buvo tikrai gausu. Fiona Mauchline kalbėjo apie smagius būdus mokiniams atrasti naują džiaugsmą ir motyvaciją pamokose; Flo Feast savo sesijoje pasidalino būdais kaip kūrybingai pabudinti ir paskatinti paauglius dirbti nuo pat ankstyvo ryto; Anna Kolbuszewska kalbėjo apie XXI amžiaus iššūkius; Marija Klečkovska iš AMES Education pristatė mokyklos veiklą ir parekomendavo, kokius tarptautinius egzaminus geriausiai rinktis, o Miglė Ogorodnikovienė iš Oxfordo universiteto leidyklos pasidalino mintimis apie mokymo strategijas ir būdus, tinkančius įvairių gebėjimų mokiniams.

 

Renginį vainikavo šventiškas ir smagus jau 21-uosius kūrybinės ir koncertinės veiklos metus skaičiuojančios post/modernizuoto folkloro grupės KITAVA koncertas, po kurio dalyviai buvo pakviesti vaišintis tortu.

 

LAKMA valdyba džiaugiasi įvykusiu renginiu ir Vytauto Didžiojo gimnazijos kolektyvui, dalyviams, pranešėjams, partneriams ir rėmėjams: Britų tarybai Lietuvoje, Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, JAV ambasadai Lietuvoje, knygynams ir leidykloms Macmillan Education, „Rotas“, Pearson, „Krisostomus“, National Geographic Learning, Oxford University Press už bendradarbiavimą ir paramą organizuojant konferenciją. Ačiū tariame entuziastingiems dalyviams, kartu sukūrusiems puikią šventišką nuotaiką. Tikimės pasimatyti ir kituose renginiuose, kurių artimiausiu metu turėtų būti tikrai nemažai.

 

Dalijimasis gerąja patirtimi mokytojams yra neatsiejama darbo dalis. Bendraudami ir palaikydami vieni kitus, kuriame stiprią profesinę bendruomenę ir sėkmingai padedame augti savo mokiniams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.