Laisvę švęskime kartu

Sandra Karenauskienė
,
Lizdeikos g-jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“ (A.Suárez)

 

Šiemet, kai mūsų visų veiklos yra apribotos dėl plintančio viruso grėsmės, tenka ieškoti naujų formų ir neįprastų būdų, kaip įprasminti ir paminėti lietuvių tautai svarbias datas. Reaguodama į susiklosčiusią situaciją, Radviliškio Lizdeikos gimnazija šiemet netradiciškai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 103-iąsias metines. Atsivėrusios virtualaus pasaulio galimybės leido susitelkti bendruomenei, fiziškai esančiai skirtingose vietose, bet emociškai išgyvenančiai bendrumo ir vienybės jausmą.

 

Šventinį rytą lizdeikiečiai dalyvavo nuotolinėje istorijos pamokoje ,,Laisvę švęskime kartu“, kurioje prisimintas ilgas ir sudėtingas mūsų tautos kelias, siekiant tapti laisva ir nepriklausoma valstybe, o prasminga meninio žodžio, muzikos ir šokio sintezė teatralizuotoje meninėje kompozicijoje ne tik pabrėžė šios svarbios datos reikšmę mūsų gyvenimams, bet ir priminė, kad laisvė nėra duotybė, dėl jos reikia kovoti, ją reikia ginti, saugoti ir branginti. Išskirtiniu minėjimo akcentu tapo pėsčiųjų žygis po gimtąjį miestą, aplankant ir nuotraukose įamžinant objektus, menančius žymias asmenybes ar istorinius įvykius. Nors buvo pasiūlyti trys skirtingi maršrutai, beveik visi žygeiviai rinkosi ilgąją – 12 km trasą. Džiugu, kad pėsčiųjų žygyje dalyvavo ne tik lizdeikiečiai mokytojai ir mokiniai, bet ir jų šeimos nariai, buvę gimnazijos mokiniai, taip pat ir miestiečiai. Viešoje erdvėje pasidalytos nuotraukos ir atsiliepimai rodo, kad žygyje dalyvavo žymiai daugiau žmonių, nei jų yra registracijos sąrašuose.

 

Gyvenant karantino sąlygomis, kiekvienam iš mūsų svarbu tarsi iš naujo suvokti laisvės reikšmę. Kaip teigė Aleksandras Stulginskis, ,,ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas yra mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet, kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris, kaip matome, pasiekė tikslą”. Tad didžiuokimės ir tikėkime Lietuva. Juk Valstybės atkūrimo diena yra visų mūsų šventė, išreiškianti dėkingumą ir pagarbą žmonėms, išdrįsusiems įtvirtinti mūsų laisvę ir atkurti valstybę. Branginkime savo laisvę ir būkime jos verti!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.