Laimėtas „Erasmus+“ projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas: vertingoji tarptautinė patirtis“

Kauno švietimo inovacijų centras gavo finansavimą sėkmingam „Erasmus+“ mobilumo projekto „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas: vertingoji tarptautinė patirtis“ įgyvendinimui. Projektu siekiama įgyti praktinės patirties perimant vertingąją užsienio šalių praktiką, tobulinti suaugusiųjų skaitmenines kompetencijas.

 

Eurodyce (2022) duomenimis Lenkijos „Mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje“ politikoje ypatingas dėmesys skiriamas suaugusiųjų švietimui, pabrėžiamas poreikis didesniam švietimo atvirumui kitoms mokymosi formoms, nacionalinės kvalifikacijų sistemos integravimui ir naujam požiūriui į suaugusiųjų švietimą. Świętokrzyskie kvalifikacijos tobulinimo centras – akredituotas, atliepiantis įvairių tikslinių grupių mokymo(si) visą gyvenimą poreikius, užtikrinantis valstybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje. Vienodos tikslinės mokymų grupės, Centro misija, renginių įvairovė ir darbo pobūdis paskatino rinktis šį Centrą ir tobulinti suaugusiųjų bendrąsias ir profesines kompetencijas šioje Lenkijos įstaigoje. Įgytos žinios ir perimta vertingoji patirtis sustiprins skaitmenines darbuotojų kompetencijas, padės labiau pasiekti tikslinę grupę, identifikuoti mokymų tikslingumą ir aktualumą.

 

Projekto trukmė – 13 mėn.

Projektas finansuojamas ES lėšomis.

 

Kauno švietimo inovacijų centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.