Kvietimas dalyvauti skaitmeninių mokymo priemonių „Skaitymo pradžiamokslis“ kūrimo projekte

Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ kviečia dalyvauti respublikiniame priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Skaitymo pradžiamokslis“ kūrimo projekte. Tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Skaitymo pradžiamokslis“, skirtą 5–7 metų amžiaus vaikų skaitymo įgūdžių formavimui ir tobulinimui, panaudojant internetinius įrankius (pvz.: „wordwall“, „learningapps“, „Kahoot“, H5P, „crosswordlabs“, „Edupuzzle“ ir kt.).

 

Projektas vyksta iki 2020 m. gruodžio 31 d. Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės bus pateiktos elektroniniame skaitmeninių mokymo priemonių kataloge.

 

Daugiau informacijos – Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ internetinėje svetainėje https://coliuke.tavodarzelis.lt/.

 

Nuostatai_Skaitymo_pradziamokslis

Koordinatorė – Ramūnė Kriskuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ direktorės pavaduotoja ugdymui.

Organizatorės: Asta Želionienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė, Ligita Šapienė, logopedė, metodininkė.

 

Šiaulių lopšelio-darželis „Coliukė“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.