Kviečiame siūlyti pretendentus Metų mokytojo premijai

Kasmet spalio 5 d., minint Tarptautinę mokytojų dieną, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje apdovanojami Metų mokytojai. Kviečiame aktyviai siūlyti pretendentus Metų mokytojo premijai gauti – dokumentų pateikimo terminas šįmet pratęstas iki gegužės 15 d.

 

Apdovanojimas gali būti skiriamas mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų) švietimo programas, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų 5 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

 

Kandidatūras premijai gauti gali siūlyti mokyklų vadovai, mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai, savivaldybių administracijos.

 

Metų mokytojo premija teikiama už ypatingus nuopelnus švietimui, ugdymui, už kūrybišką darbą ir patirties dalijimąsi su visa mokytojų bendruomene. Nuo 1998 m. šį apdovanojimą pelnė 128 Lietuvos mokytojai.

 

Premijos dydis – 120 bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI šiuo metu yra 42 eur.). Premijų skaičių kiekvienais metais nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatus galima rasti ŠMSM svetainėje, o mokytojų rekomendacijas (pagal nuostatų 1 priede pateiktą formą) kartu su siūlomo pedagogo sutikimu (pagal nuostatų 2 priede pateiktą formą) teikti ministerijai adresu smmin@smsm.lt.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.