Kviečiame mokyklas dalyvauti projekte „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“

2021 m. vasario–gruodžio mėnesiais kviečiame bendrojo lavinimo mokyklas, kuriose mokosi 14–18 metų moksleiviai, dalyvauti tarptautiniame darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) projekte „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“.

 

„Jei renkamės eiti darnaus vystymosi keliu, spręsti perteklinio vartojimo, taršos, išnaudojimo, kitas darnaus vystymosi problemas, reikalingi esminiai kiekvieno iš mūsų pokyčiai – naujas požiūris, apimantis žinias, įgūdžius ir vertybes bei leidžiantis prisidėti prie darnesnio pasaulio kūrimo. Mokyklos vaidmuo tampa ypač svarbus – teisingai įgyvendintas darnaus vystymosi švietimas suteikia besimokantiesiems galimybę priimti pagrįstus sprendimus ir atsakingai veikti, siekiant aplinkos integralumo, ekonominio gyvybingumo ir teisingos visuomenės dabarties ir ateities kartoms“, – įsitikinusi Jolanta Markevičienė, tarptautinio projekto „Kartu už darnią mokyklą“ koordinatorė Lietuvoje.

 

Svarbiausias darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) tikslas – ugdyti kompetencijas, galinčias padėti įvertinti savo veiksmus, jų socialinį, kultūrinį, ekonominį bei ekologinį poveikį savo aplinkai ir pasauliui. DVŠ ne tik integruoja į mokymo programą tokias temas kaip klimato kaita, skurdas ir darnus vartojimas, jis taip pat sukuria interaktyvią, į besimokantįjį orientuotą mokymo(si) aplinką.

 

Siekiant  padėti Lietuvos ugdymo įstaigoms integruoti darnaus vystymosi švietimo temas, tokias kaip klimato kaita, žemės bei vandenynų tarša, besaikis vartojimas, lyčių lygybė, skurdas ir kt. tiesiogiai į ugdymo turinį bei kitas mokyklos gyvenimo sritis, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su partneriais Vokietijoje ir Kipre 2020–2021 metais įgyvendina Europos klimato iniciatyvą „Kartu už darnią mokyklą“.

 

Dalyvauti projekte kviečiame įvairių dalykų mokytojus, klasės auklėtojus ir 8–11 klasių moksleivius, kuriems artimos darnaus vystymosi, ypač – klimato pokyčių temos.

Projekte dalyvaujančių mokyklų pedagogai turės galimybę:

  • išbandyti tarptautinės ekspertų komandos sukurtą praktinį gidą, padedantį šiuolaikiškai ir įdomiai įtraukti darnaus vystymosi švietimą į mokyklų ugdymo programas / pamokas; giliau suprasti jo ugdomas kompetencijas, metodus ir veiklas.
  • tiesiogiai dalyvauti šio gido pritaikyme mokyklos poreikiams ne tik išbandant jame pasiūlytus metodus savo pamokose, bet ir pateikiant ekspertams savo pastabas ir pasiūlymus jo tobulinimui.

Dalyvaujančių mokyklų pedagogams 2021 metų kovo–balandžio mėnesiais bus organizuojami mokymai, kurie padės geriau suprasti darnaus vystymosi švietimo principus ir jų taikymo ypatumus bei suteiks daugiau žinių apie problemomis grindžiamą mokymą ir jo privalumus, didinant moksleivių įsitraukimą ir motyvaciją. Mokymų bei viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu mokytojus konsultuos ekspertai, bus kuriamas pedagogų, dirbančių su DVŠ, patirties dalijimosi tinklas.

 

Moksleiviai turės galimybę įsitraukti į Darnios mokyklos ambasadorių programą, o aktyviausi, kartu su jaunimu iš Vokietijos ir Kipro 2021 metų liepos-rugpjūčio mėn. dalyvauti tarptautinėje stovykloje, kur detaliau susipažins su klimato kaitos problemų sprendimo būdais bei diskutuos, kaip galėtų juos įgyvendinti savo bendruomenėse.

 

Norint dalyvauti projekte prašome registruotis čia.

 

Daugiau apie projektą čia.

 

Su atrinktomis mokyklomis bus sudaromos sutartys.

 

Projekto veiklas Lietuvoje organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

 

Projektą finansuoja:

  • Vokietijos Federacijos Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija.

 

Projektui pritaria:

  • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
  • LR Aplinkos apsaugos ministerija

 

Daugiau informacijos:

Jolanta Markevičienė

Tel.: 8 687 69 703

El.p. jolanta.markeviciene@lvjc.lt

https://lvjc.lt/EUKI/

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.