Kviečiame į universalaus dizaino švietime gairių aptarimą

Rugsėjo 29 dieną nuotoliniu būdu vyks viešoji konsultacija, skirta aptarti naujai rengiamas universalaus dizaino švietime gaires.

 

Į konsultaciją kviečiami mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo pagalbos specialistai, spec. pedagogai, įtraukties srities koordinatoriai savivaldybėse, savivaldybių švietimo skyrių, nevyriausybinių organizacijų atstovai, taip pat visi, kam rūpi įtraukusis ugdymas. Konsultacijoje labai laukiami tie, kurie jau turėjo galimybės susipažinti ar patys taikyti universalaus dizaino principus ugdydami vaikus.

 

Universalus dizainas – tai dizainas, pagal kurį suprojektuota aplinka, pagaminti produktai ar teikiamos paslaugos yra lengvai pasiekiamos, nesudėtingos, suprantamos, pritaikytos žmonėms su įvairiais poreikiais. Tai vienas iš įtraukiojo ugdymo metodų. Taikant šį metodą pripažįstami kiekvieno besimokančiojo individualūs poreikiai ir surandamas, pritaikomas būdas sėkmei pasiekti. Šie principai padeda užtikrinti geresnį ugdymo prieinamumą. Ir ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, bet ir visiems.

 

Konsultacijos dalyviai bus supažindinti su naujai parengtomis gairėmis ir siūlymais, gautais iš švietimo bendruomenės. Per konsultaciją bus ne tik pristatytos gairės, tačiau apžvelgti universalus dizaino, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, principai, kontekstas, taip pat kalbama apie atskiras gairių dalis – ekosistemą, lyderystę, priemones ir aplinką bei kt.

 

Viešoji konsultacija vyks rugsėjo 29 d. nuo 12:30 iki 15:00 val.

Registracija iki rugsėjo 27 d.

 

Programa

12:30–12:35 val. Atidarymas. Universalus dizainas, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą

Agnė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja bendrojo ugdymo klausimais

12:35–12:45 val. Universalaus dizaino gairių, konteksto apžvalga

Karolina Zakarauskaitė, „Tūkstantmečio mokyklų akademija“

Lina Garbenčiūtė, „Tūkstantmečio mokyklų akademija“

12:45–13:15 val. Gairių dalių apžvalga: „UDL principai ir ekosistema“

Alvyra Galkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė,

Rasa Juodvalkienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinių klasių mokytoja

13:15–13:35 val. Gairių dalių apžvalga: „Lyderystė“

Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė

Inga Tutkienė, Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

13:35–13:55 val. Gairių dalių apžvalga: „Priemonės ir aplinkos“

Marius Pranas Šaliamoras, architektas, Vilniaus dailės akademijos profesorius ir Vilniaus fakulteto dekanas

Asta Lauciuvienė, Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros atstovės, specialiosios pedagogės

Rasa Juodvalkienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pradinių klasių mokytoja

13:55–14:40 val. Gilesnis švietimo universalaus dizaino gairių turinio dalių aptarimas grupėse, pasiūlymų, grįžtamojo ryšio apibendrinimas

14:40–15:00 val. Apibendrinimas, uždarymas

 

Konsultaciją organizuoja „Tūkstantmečio mokyklų akademija“ ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į Karoliną Zakarauskaitę, „Tūkstantmečio mokyklų akademija“, tel. 8 639 20 587 arba el. p. Karolina.zakarauskaite@esf.lt

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.