Kviečiame į diskusiją-konsultaciją „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“

Šalies mokyklos rengiasi didžiuliam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų visavertei įtraukčiai.

 

Plėtojant įtraukties procesus švietime svarbus vaidmuo tenka pedagoginės psichologinės pagalbos teikimui. Gegužės 9 d. 10.00 val. Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5, Vilnius) Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia atvirą diskusiją-konsultaciją šia tema ir kviečia joje dalyvauti pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, ugdymo įstaigų vadovus, savivaldybių atstovus.

 

Renginyje bus aptariami planuojami pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pakeitimai, tariamasi dėl šios pagalbos stiprinimo. Konsultaciją bus galima stebėti ir nuotoliniu būdu ŠMSM „Youtube“ kanale.

 

Konferencijoje numatomus pokyčius ir naujoves pristatys švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. dr. Ramūnas Skaudžius, ministrės patarėjas bendrajam (įtraukiajam) ugdymui Ignas Gaižiūnas. Pranešimus skaitys M. Riomerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto doc. dr. Antanas Valantinas ir Joniškio savivaldybės administracijos direktorius Tomas Armonavičius. Diskusijose įžvalgomis ir patirtimis dalinsis Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda Žiulytė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorius Darius Mockus, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Karolina Pralgauskytė ir kiti.

 

Pakoreguotame Švietimo įstatyme įteisinta, kad nuo 2024 metų visos bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Sprendimą, kokioje mokykloje – bendrojo ugdymo ar specialiojoje, – ugdyti vaiką priims tėvai, konsultuodamiesi su savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

 

Įtrauktis ugdymo įstaigose bus įgyvendinama palaipsniui, o visi žingsniai ir priemonės šiam tikslui pasiekti yra numatyti ŠMSM kartu su socialiniais partneriais parengtame Pasirengimo įgyvendinti įtraukiajam ugdymui veiksmų plane. Jame numatyta įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikyti darželių ir mokyklų aplinką, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, įdiegti konsultacinę sistemą savivaldybėse ir nacionaliniu mastu, aprūpinti mokyklas mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis, tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos darbuotojų kvalifikaciją.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.