Kviečiame dalyvauti respublikiniame projekte „Giminės medis 2020“

Kauno tautinės kultūros centras organizuoja respublikinį projektą „Giminės medis 2020“, skirtą Pauliaus Galaunės 130-osioms gimimo metinėms ir Tautodailės metams.

 

Projekto „Giminės medis 2020“ organizatoriai kviečia vaikus, jaunuolius ir jų šeimos narius į simbolinę kelionę į savo šeimos praeitį, gimtąsias protėvių vietas: tyrinėti giminės istorinį paveldą, genealogiją, tapti šeimos muziejininkais, įprasminant tautos istorinę ir kultūrinę atmintį, ugdant pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai, nes šeima – maža bendruomenė, valstybės pagrindas, jos istorijos pamatas.

 

2020-aisiais sukanka 130 metų, kai gimė Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas Paulius Galaunė. Jis, vienas pirmųjų, kaupė, tyrė, sistemino tautodailės ir profesionaliosios dailės kūrinius. Projektu „Giminės medis 2020“ siekiama tyrinėti, sisteminti, archyvuoti savo genealogiją – giminės, šeimos kilmės istoriją, giminės kilmės įrašus, datas, vietovardžius, kūrybiškai, meniškai tai apipavidalinti ir perteikti.

Projekto dalyviai kviečiami pasidalinti savo šeimos tradicijomis: užrašyti šeimos narių pasakojimus, prisiminimus apie svarbius savo šeimos įvykius, aprašyti papročius, šeimos tradicijas, saugomas relikvijas (daiktai, tautodailės, meno kūriniai).

 

Dalyvių registracija vyksta iki spalio 20 d. čia.

 

Kūrybinius darbus reikia pateikti iki spalio 29 d. Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje http://ktkc.lt/cat-konkursai/konkursas-gimines-medis-2020/.

 

Respublikinio projekto „Giminės medis“ virtuali paroda vyks lapkričio 5–30 d. svetainėje www.ktkc.lt.

 

Informacija: www.ktkc.lt, metodininkė Jurgita Kilikauskienė, tel. +370 673 29 741, el. p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

 

Organizatorius – Kauno tautinės kultūros centras

Partneriai – Kauno apskrities bajorų draugija

Rėmėjai – asociacija „Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas“

 

Gimines_medis_2020-nuostatai-spaudai

 

Kauno tautinės kultūros centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.