Kviečiame dalyvauti prevencinėse programose

Kviečiame ugdymo įstaigas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje programoje „Zipio draugai” ir jos antrojoje dalyje „Obuolio draugai“ bei programoje „Įveikiame kartu” 2021–2022 mokslo metais. Šios emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos skirtos ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: jos moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Programos padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių, smurto, (auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Kiekviena programa įgyvendinama ugdymo įstaigoje kontaktiniu arba nuotoliniu būdu vienerius mokslo metus.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 6–7 m. vaikams. Ji vykdoma ikimokyklinių ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pirmosiose klasėse, prailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis. Programa turi segmentą, skirtą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, Lietuvoje yra įgyvendinama nuo 2000 metų. Joje jau yra dalyvavę beveik 250 tūkst. Lietuvos vaikų, įgyvendinti programą paruošta apie 5,6 tūkst. pedagogų. Programa įgyvendinama 34 pasaulio šalyse.

 

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ skirta 8–10 m. vaikams. Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys. „Obuolio draugai“ įgyvendinami visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose kol kas tik lietuvių kalba. Šioje programoje gali dalyvauti „Zipio draugų“ programoje dalyvavę ir nedalyvavę vaikai. Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2012 m. Joje dalyvavo beveik 50 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošta 1,9 tūkst. pedagogų. Ši programa įgyvendinama 16 pasaulio šalių.

 

Programa „Įveikiame kartu“ skirta 9–11 m. vaikams ir vykdoma visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse, vaikų globos namuose ir vaikų dienos centruose lietuvių kalba. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2006 m. Joje jau yra dalyvavę daugiau nei 60 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošta apie 3 tūkst. pedagogų.

 

Ugdymo įstaigos, pageidaujančios 2021–2022 mokslo metais įsijungti į išvardytas programas, užpildytas dalyvio paraiškos gali siųsti VšĮ „Vaiko labui” iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu paštu. Programų paraiškų formos, išsami informacija ir kontaktai – interneto puslapyje www.vaikolabui.lt

 

VšĮ „Vaiko labui“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.