Kviečiame dalyvauti piešinių konkurse „Kelias į Olimpą“  

Danguolė Tumėnienė, Gabrielė Misevičienė
,
LSU Kėdainių „Aušros“ prog-jos pradinių klasių mokytojos, konkurso koordinatorės

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija kviečia dalyvauti tarptautiniame 1–4 klasių mokinių piešinių konkurse „Kelias į Olimpą“. Tai jau šeštasis progimnazijoje vykdomas piešinių konkursas, kuris skatina pradinių klasių mokinius domėtis sporto šakomis ir sporto nauda sveikatai, ugdo mokinių meninius gebėjimus bei vertybines nuostatas.

Konkurso tikslas – pasitelkiant įvairias piešimo technikas perteikti mokinių požiūrį į olimpines sporto šakas, olimpinių žaidynių istoriją, fizinio aktyvumo svarbą, ugdyti vaikų kūrybiškumą ir bendrąsias kompetencijas. Konkurso pradžia – 2021 m. kovo 15 d., pabaiga – 2021 m. balandžio 30 d.

Konkurso nuostatai

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.