Kviečia konkursas „Sportuojanti Kalėdų eglutė“

Danguolė Tumėnienė
,
konkurso koordinatorė, LSU Kėdainių „Aušros“ prog-jos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija kviečia dalyvauti respublikiniame nuotoliniame 1–4 pradinių klasių mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkurse „Sportuojanti Kalėdų eglutė“. Konkurso tikslas – supažindinti mokinius, kaip, tausojant aplinką, naudojant turimus išteklius, galima mažinti vartotojiškumą ir iš antrinių žaliavų sukurti įvairių kalėdinių žaisliukų sporto tema.

Dalyvavimas šiame konkurse skatins pradinių klasių mokinius domėtis ekologija ir aplinkosauginiu ugdymu, sporto šakomis ir sportiniu inventoriumi. Mokiniai ugdysis meninius gebėjimus ir kūrybiškumą, panaudojant antrines žaliavas.

 

Konkurso nuostatai

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.