Kvalifikacijos tobulinimosi kursai Gvadeloupėje, Prancūzija  

Rita Kavaliauskaitė
,
Molėtų g-jos mokytoja projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ koordinatorė

Molėtų gimnazija įgyvendina programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Inovatyvus ugdymas su STEAM“. Gimnazijos anglų kalbos mokytoja Danguolė Dirmienė ir aš, matematikos ir ekonomikos mokytoja Rita Kavaliauskaitė, dalyvavome kvalifikacijos kėlimo kursuose „Classroom with a Door to the World“ Gvadeloupėje (Prancūzija), kuriuose tobulinome mokymo(si) proceso valdymo ir mokymo kompetencijas bei įgūdžius, nagrinėjome lanksčius mokymo(si) būdus ir metodus, kurie leidžia įtraukti realią ugdytinių gyvenimo patirtį. Dirbdamos individualiai ir bendradarbiaujančiose grupėse kartu su mokytojais iš Suomijos, Ispanijos, Latvijos, Olandijos bei Vokietijos mokyklų nagrinėjome internacionalizmo koncepciją ir jos vietą mokymo programose, kas yra nacionalinis identitetas, kokia jo vieta globaliame kontekste, atlikome praktinę užduotį „Asmeninis identitetas“. Nuostabi sesija „Muzika: kultūrinis kontekstas“ vyko su mokytoju Edgard Ferus. Jos metu susipažinome su 7 ritmų  rūšimis, kurios būdingos Gvadeloupės liaudies muzikai ir atlieka tam tikrą vaidmenį tautos kultūroje. Išbandėme būgnus, atlikdamos įvairiausius ritmus. Tarptautinėse mokytojų grupelėse nagrinėjome ir diskutavome ką reiškia būti pasaulio piliečiu, kas yra globalus požiūris, o veiklų moto „Galvok globaliai, veik lokaliai“ atsispindėjo atliekant ir praktines užduotis. Kiekvienos šalies mokytojai atliko ir pristatė praktines užduotis: „Tarptautinių projektų veiklų tyrimas“ bei „Mokyklos internacionalinė politika: kodėl reikalinga, jos tikslai ir uždaviniai“, atsižvelgdami į savo mokyklos kontekstą. Tobulai išskirtinė „atvira klasė į pasaulį“ vyko saloje Ilet a Caret. Šios sesijos metu nagrinėjome temą „Gamtos rezervatas“, sužinojome apie šio išskirtinio gamtos rezervato florą, fauną ir kodėl verta jį saugoti. Turėjome ypatingą patirtį pamatyti koralų, mangrovių grožį. Mokantis su kitais, stebint ir tyrinėjant mus supančią aplinką buvo geriausias mokymasis ir patirtis kiekvienam dalyviui. Išvykos į Pointe-a-Pitre, kuris yra Grand-Terre saloje vienas didžiausių Gvadeloupės ekonominis centras su kruizinių laivų uostu, metu nagrinėjome kultūros ir istorijos aspektus, multikultūros penkias dimensijas, lankydamiesi „Memorial ACTe“ vergovės muziejuje, kuriame interaktyviai pateikiama vergijos istorija ne tik Gvadeloupėje, Karibuose, bet ir visame pasaulyje. Lankėmės ir Pointe-a-Pitre gatvelėse, pažindami vietinių žmonių kultūrą ir gyvenimą, ragaudami kreoliškų patiekalų. Kiekvienos mokymosi veiklų dienos refleksiją visi kursų dalyviai atliko TwinSpace platformoje, naudodami skaitmeninį įrankį Padlet.

 

 

Kursų organizatoriai sudarė galimybę ne tik tobulinti savo profesinius, asmeninius, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, anglų kalbos gebėjimus tarpkultūrinėje aplinkoje, bet ir artimiau susipažinti su Gvadeloupės istorija, kultūra, papročiais ir tradicijomis, Prancūzijos švietimo sistema. Kvalifikacijos kėlimo kursai „Classroom with a Door to the World“ labai naudingi įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, ypač mokyklų vadovams. Įgytos žinios ir gebėjimai, patirtis bus taikomi ugdymo(si) procese, dalijamasi patirtimi su gimnazijos bendruomene ir už jos ribų.

 

Projekto tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę, taikant STEAM inovatyvų ugdymą(si) gimnazijoje. Dvejų metų trukmės projekto poreikis – stiprinti inovatyvų, kūrybišką ugdymą(si) integruojant STEAM metodologiją ir principus mokymo(si) procese, siekiant ugdymo(si) kokybės; tikslingai integruoti IT į tarpdalykinį ugdymą; tobulinti anglų kalbos kompetencijas. Projekto mokytojų komanda, dalyvaudama projekto veiklose, vyks į kvalifikacijos kėlimo kursus (Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje) mokymosi tikslais, vyks į darbo stebėjimo vizitus Italijoje ir Ispanijoje, organizuos darbo stebėjimo vizitus dviejų Ispanijos mokyklų mokytojams.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.