Kūrybos ir atradimo džiaugsmas

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kretingos Simono Daukanto progimnazija dalyvauja projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, kurį finansuoja Europos Sąjunga. Sudaryta galimybė pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis atnaujinti ir įkurti naujas mokyklos erdves, inicijuoti įvairias veiklas, kurios stiprintų mokyklą ir vestų mokinius į pažangą.

 

Vasario pradžioje dailės mokytojos metodininkės Ž. Sabaliauskaitės iniciatyva progimnazijoje pradėjo veikti „Vieno autoriaus galerija“. Pristatyti aštuntokės Brigitos Pilybaitytės darbai. Galerijos tikslas – kuo daugiau matomų, kūrybingų ir turinčių ką pasakyti mokinių. Čia kiekvienas progimnazijos mokinys turės galimybę pasidalyti autentiškomis idėjomis, mintimis, piešiniais, rankdarbiais, objektais, tekstu, nuotraukomis bei kitais kūriniais. Ir kiekvienas galės sulaukti visos progimnazijos bendruomenės dėmesio, gauti atgalinį ryšį, pagyrimų už tai, kad kūrė, skyrė tam laiko ir jėgų. Galerijos autorių ekspozicija bus keičiama kas mėnesį. Ji atvira visiems autoriams, nepriklausomai nuo pasirinkto stiliaus, žanro ir atlikimo technikos. Siekiama, kad kuo daugiau progimnazijos mokinių kurtų, eksperimentuotų, patirtų kūrybos ir atradimo džiaugsmą.

 

Kūrybiškumas ugdomas ir pamokose bei integruotose veiklose

Geografijos mokytojos G. Žiliūtės pamokoje šeštokai kūrė „Saulės sistemos“ modelius savo pasirinktomis priemonėmis. Buvo galima naudoti bet kokias iš namuose turimų priemonių. Vieni piešė, kiti kruopščiai lipdė modeliukus iš plastilino, prieskonių ar kruopų. Treti dėliojo modelį iš vaisių ir daržovių. O dar kiti panaudojo neįprastesnes priemones: medalius ar kalėdinius žaisliukus.

 

Anglų kalbos mokytojos A. Bukauskienės pamokoje septintokai susipažino su maisto gaminimu dalyvaudami viktorinoje „Quizizz“. Šis žaidimas padėjo įsisavinti jau išmoktą žodyną ir praturtino naujais, dar negirdėtais žodžiais bei suteikė visiems puikių emocijų.

Artėjant Vasario 16-ajai progimnazijoje vyko integruotos veiklos. 1–4 klasių mokiniai Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėjo dalyvaudami viktorinoje „Ką žinau apie Lietuvą?“. Septintokai ir aštuntokai stebėjo filmą ir atliko testą apie A. Smetoną, atliko kūrybinę užduotį „Koks Lietuvos veidas“. 5–8 klasių mokiniai diskutavo, kokie simboliai, kokie vaizdiniai iškyla kalbant apie Vasario 16-osios reikšmę lietuvių tautai. Jie aktyviai dalyvavo lietuvių kalbos ir dailės veikloje „Kurk, patirk, reflektuok“. Į nusipieštą širdutę sutalpino brangiausius lietuviui, jų manymu, simbolius ir įrašė vaizdingiausius, gal ir negirdėtus ar primirštus žodžius. Pristatydami darbelius vaikai pasakojo apie savo potyrius ieškant, atrandant ir dalijantis su kitais.

 

Kretingos Simono Daukanto prog-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.