Kūrybinių darbų paroda „Iš pasakų mes atėję“

Eglė Grinkevičienė
,
Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ 1b klasės mokiniai kartu su savo pradinio ugdymo mokytoja Rasa Kazakevičiene parengė kūrybinių darbelių parodą „Iš pasakų mes atėję“, kuri puikuojasi Kauno švietimo inovacijų centre. Šios parodos tikslas – ugdyti mokinių sąmoningo skaitymo įgūdžius, kūrybiškumą, integruojant įvairius mokomuosius dalykus, formuoti mokinių poreikį skaityti pasakas, susipažinti su jų meniškumu ir reikšmingumu tautos kultūrai bei tradicijoms. Taip pat itin svarbu yra plėsti akiratį ir turtinti pradinių klasių mokinių kalbos žodyną, ugdyti jų kompetencijas: pažinimo, kūrybiškumo ir kultūrinę. Skaitymo gebėjimų ugdymas – vienas svarbiausių kalbinio ugdymo programos etapų, nes nuo jo priklauso mokinių gebėjimas pajusti mokymosi sėkmę.

 

Nuoširdžiai dėkojame visam šauniam Kauno švietimo inovacijų centro kolektyvui, o ypač metodininkei Audronei Antanavičienei už pasitikėjimą, kuris virto džiugiu rezultatu, didinančiu mūsų mažųjų motyvaciją kurti!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.