Kūryba ir mokymasis. Projektas „Dinozaurai ir figūros“

Zita Monstavičiūtė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktoriaus pareigas

Kovo 1–5 d., Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio logopedė ir specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė bei ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo mokytoja Irma Diminskienė pakvietė šalies ikimokyklinio ugdymo mokytojus dalyvauti respublikiniame kūrybiniame projekte „Dinozaurai ir figūros“. Projekto tikslas – įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus per kūrybą. Norą dalyvauti projekto savaitėje pareiškė 160 ikimokyklinio ugdymo mokytojų.

 

Kaip nurodoma ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2013), ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų ne tik bendraujantis, smalsus, sveikas, bet ir kuriantis. Vaikui ugdantis kūrybiškumo srityje, tobulėja jo gebėjimas ne tik įžvelgti problemas, bet ir gebėjimas įsivaizduoti, fantazuoti, ieškoti netikėtų bei originalių idėjų.

 

Geometrinių figūrų pažinimas svarbus ikimokyklinukų aplinkos bei daiktų savybių– formos–pažinimui. Ikimokykliniame amžiuje gebėti pažinti, įvardyti, įsiminti geometrinių figūrų pavadinimus galima ir per kūrybinę veiklą.

 

Norint, kad vaikų pažintis su geometrinėmis figūromis būtų įdomi, organizatorės nusprendė kūrybiniu objektu pasirinkti dinozaurus – vaikų mėgiamus personažus. Projekto organizatorės parengė papildomas užduotis įvairaus amžiaus vaikams. Užduotys turėjo ir korekcinį tikslą – skirtos ne tik geometrinių figūrų pavadinimams įtvirtinti, bet lavino regimąjį suvokimą, akies-rankos koordinaciją, dėmesingumą bei kūrybiškumą/vaizduotę.

 

Pirmąją projektinės veiklos dieną mažieji stebėjo animuotą pateiktį apie geometrines figūras ir sėjo pievelę dinozaurams. Pipirinės sėklų auginimas buvo puiki patirtis vaikams, kaip rūpestingai reikia laistyti ir prižiūrėti sėklytes, kad pievelė sužaliuotų. Antrąją dieną vaikai sužinojo, kokių įvairių dinozaurų būta ir bandė pakartoti jų pavadinimus. Penkias dienas vaikai kūrė ir atlikinėjo papildomas užduotis, kurias, atsižvelgiant į ugdytinių gebėjimus, amžių, veiklos tempą parinkdavo mokytojos. Visų dalyvių veiklos buvo fiksuojamos, o iš gražiausių akimirkų sukurti projektinių veiklų koliažai, kurie eksponuojami virtualioje parodoje.

 

Pasibaigus projektui, sulaukėme daug gerų atsiliepimų, kuriuose ugdytojos džiaugėsi  įtraukiančiomis bei daug pozityvių išgyvenimų vaikams suteikiančiomis veiklomis. Laisva ir nevaržoma kūryba vaikams yra tarsi žaidimas, kurio rezultatas sukuriamas vis kitoks, bet visuomet galima juo pasidžiaugti. Organizatorės, aptarusios mokytojų atsiliepimus, padarė išvadą, kad tinkamai parinkta tema ir integruotos kūrybinės veiklos, sudėtingus dalykus paverčia lengvais. Projekte dalyvavusioms mokytojoms ir švietimo pagalbos specialistėms buvo padovanota mūsų įstaigos logopedės ir specialiosios pedagogės sukurta priemonė „Dinozaurai ir figūros“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.