Kuršėnų Daugėlių progimnazija sukvietė į konferenciją „Ugdymas, jungiantis žinias ir patirtis“

Dalė Janušauskienė

Vasario 28 d. Kuršėnų Daugėlių progimnazija kartu su Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba organizavo respublikinę mokytojų praktinę-metodinę konferenciją „Ugdymas, jungiantis žinias ir patirtis“.

 

Į renginį atvyko gausus būrys pedagogų iš Radviliškio Gražinos, Akmenės r. Kruopių pagrindinių mokyklų, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos, Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro ir t. t. Praktinės konferencijos I dalis – atvirų įvairių dalykų pamokų stebėjimas. Juk šiuolaikinis pasaulis diktuoja naujas ir mokytojo veiklos organizavimo sąlygas, todėl dažnai kyla klausimų: kokia turėtų būti šiuolaikinė pamoka, kaip patirti sėkmę savo veikloje? Į šiuos klausimus ir bandyta atsakyti dalyvaujant kolegų pamokose. Konferencijos dalyviai stebėjo anglų kalbos ir matematikos pamokas (D. Grubliauskienė, R. Poškienė), lietuvių kalbos (L. Lukšaitė, A. Startienė), gamtos ir žmogaus bei fizinio ugdymo pamokas (L. Tautkevičienė, R. Juodis).

Pasibaigus pamokoms vyko refleksija (moderatorė – progimnazijos pavaduotoja ugdymui V. Aleknavičienė). Jos metu Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė aptarė mokytojų pamokų vadybą, pasidžiaugė pamokos metodais, pasiūlė vestų atvirų pamokų gerosios patirties sklaidą.

 

Metodinės konferencijos II dalyje buvo perskaityti mokytojų pranešimai, kuriuose dalytasi gerąja patirtimi. Vienus sudomino „Šiuolaikinės pamokos receptas“ (R. Gedaminskienė, matematikos mokytoja ekspertė), kitus „Vertinimas ir įsivertinimas be šablonų“ (A. Liudaitė, anglų kalbos mokytoja), apie integruotą pamokų ciklą „Lietuva – upių ir padavimų kraštas“ kalbėjo lietuvių kalbos mokytoja J. Laurutienė ir geografijos mokytoja ekspertė S. Vaičiūnienė. Kaip ugdomas mokinių kūrybiškumas literatūros pamokose, patirtimi pasidalijo mokytoja R. Rumbinaitė, apie kompetencijų ugdymo praktiką ir efektyvių metodų pamokoje paiešką pranešimą skaitė D. Daujotienė. Labai aktualia tema apie specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą kalbėjo L. Kulikauskienė, kaip svarbu „Patyrimais grįsta geografijos pamoka“, kolegoms priminė A. Kavanauskaitė-Lukšė.

 

Kažkas yra pasakęs, kad „norėdami ugdyti kitą žmogų, pirmiausia turime ugdyti save“. Tad po konferencijos Kuršėnų Daugėlių progimnazijos direktorė D. Diktanienė ir Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius E. Dailidonis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Toks mokyklų bendravimas dar labiau paskatins abiejų pusių tobulėjimą.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.