Kursai „Sumanus pažangos vertinimas ir įsivertinimas“

Vilija Bičinskienė, Vilija Gustaitytė

Gegužės 8–12 dienomis 7 Prienų rajono mokytojai – Rasa Alaburdienė, Vilija Bičinskienė, Jolita Stačiokaitė, Neringa Bisikirskienė, Ramūnas Makaveckas, Vilija Gustaitytė ir Ona Lebedinskienė – dalyvavo „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto kursuose „Sumanus pažangos vertinimas ir įsivertinimas“. Šių kursų tikslas – sustiprinti mokinių pažangos stebėsenos ir mokymo pagalbos teikimo sistemą Prienų rajono švietimo įstaigose. Kursai organizuoti taip, kad jie darytų poveikį ne tik atskiro mokytojo, bet ir visos mokyklos pažangai.

 

Kursai vyko Nicoje, Prancūzijoje. Juos vedė Europass Teacher Academy dėstytoja iš Didžiosios Britanijos Frances Osborne. Mokymų metu dirbdami grupėse diskutavome ir rengėme pristatymą išskirdami vertinimo ir įsivertinimo skirtumus, nagrinėjome KWL metodą, kuris paremtas metodika – ką mokinys žino, norėtų sužinoti bei ką išmoko pamokos metu, kalbėjomės ir apie ne visuomet teigiamą testų poveikį mokinių vertinimui ir jų emocinei būklei, mokėmės įvairių tipų klausimų sudarymo ir jų pritaikymo praktikoje vertinant mokinius, analizavome auginančio ir fiksuoto mąstymo nuostatas ir kaip tai veikia mokinių įsivertinimą, gilinomės į mokinių bejėgiškumo būseną, aiškinomės, kokią įtaką ji daro vertinimo procesui. Aptarėme, kaip Bloom‘o toksonomija gali būti naudojama kurti vertinimams pagal užduočių sudėtingumą. Daug dėmesio skyrėme ir saviugdos bei savianalizės modeliui PERMA, kuris yra pagrįstas teigiamomis emocijomis ir santykiais bei įsitraukimu į vertinimą. Diskutavome ir apie grįžtamojo ryšio poveikį įsivertinimui, autentiško mokymosi – mokomosios medžiagos taikymo realiame gyvenime – svarbą.

 

 

Praktinių veiklų metu mokėmės pamatuoti mokinio padarytą pažangą – pasirinktoms pamokų temoms kūrėme vertinimo bei įsivertinimo modelius, naudodami įvairius skaitmeninius įrankius (EdPuzzle, Symbaloo, Bamboozle, Class Dojo, Expert Groups, Mentimetre). Galiausiai pristatėme idėjas vieni kitiems, dalijomės gerąja patirtimi. Taip pat aptarėme, kokius naujus dalykus pritaikysime vertindami mokinių padarytą pažangą savo pamokose.

 

Šie mokymai įkvėpė mus dirbti šiuolaikiškiau, tobulinti kvalifikaciją, ieškoti ir išbandyti naujų vertinimo ir įsivertinimo būdų, metodų bei platformų. Smagu, kad laisvu metu turėjome galimybę pažinti Nicos regiono kultūrą bei istoriją.

 

Šis Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Renatos Pavlavičienės koordinuojamas projektas yra Prienų rajono savivaldybės administracijos „Erasmus“ plano 2021–2027 m. dalis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.