Kultūros istorikei Ingei Lukšaitei įteiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Garbės ženklas

Trečiadienį švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė prof. habil. dr. Ingei Lukšaitei įteikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Garbės ženklą. Mokslininkė apdovanota už lituanistikos puoselėjimą ir viso gyvenimo indėlį į humanitariką.

 

„Ingė Lukšaitė yra iškili kultūros istorikė, sukaupusi didžiulę darbo patirtį bendrojo ugdymo mokykloje, mokslo institutuose, universitetuose ir Lietuvos mokslo taryboje. Mokslininkė yra daugybės mokslinių leidinių redakcijų kolegijų narė, šalies ir tarptautinių konferencijų dalyvė. Sveikiname ją už reikšmingus nuopelnus mokslui, švietimui bei kultūrai ir linkime sėkmingų tolimesnių darbų, o mes lauksime jų rezultatų“, – sveikindama mokslininkę sakė J. Šiugždinienė.

 

Prof. habil. dr. Ingė Lukšaitė yra ilgametė Lietuvos istorijos instituto vyriausioji mokslinė bendradarbė, taip pat dėstė įvairiuose Lietuvos universitetuose, aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos veikloje, buvo Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja.

 

Mokslininkė nagrinėja Lietuvos XV–XVII a. kultūrą, knygos ir bibliotekų, reformacijos istoriją ir yra viena ryškiausių Lietuvos humanitarikos mokslininkių, paskelbusi daug reikšmingų darbų. Ji apdovanota Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Martyno Mažvydo ir Lietuvos mokslo premijomis.

„Šį ženklą priimu kaip dovaną tiems, kurie labai atsidavusiai dirba lituanistikos labui. Norėčiau padėkoti visiems, kurie randa idėjų „Tautinės mokyklos koncepcijoje“ ir bando jas sėkmingai įgyvendinti“, – sakė prof. habil. dr. Ingė Lukšaitė.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Garbės ženklas – ministerijos aukščiausias apdovanojimas, kiekvienais metais skiriamas Lietuvos švietimui ir mokslui nusipelniusiems asmenims pagerbti.

 

Pirmasis ministerijos Garbės ženklas paskirtas prof. habil. dr.Meilei Lukšienei, prof. habil. dr. Ingės Lukšaitės motinai, už indėlį reformuojant Lietuvos švietimo sistemą ir strateginių švietimo dokumentų, lėmusių pertvarkų eigą, parengimą.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.