KTU mokslininkė: nuotolinis mokymasis – ar viską išmoksime?

Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė
,
Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, biomedicinos mokslų daktarė

Jau prabėgo ne viena karantino savaitė, ugdymo įstaigos perkėlė (kelia) mokymosi procesą į virtualią erdvę ir kovoja su iškylančiais iššūkiais. Ne vienas jų tenka ir besimokantiesiems.

Nuotolinio mokymosi trūkumai, tokie kaip, ribotas bendravimas su dėstytoju, ribotas naudojimasis materialiomis mokymosi priemonėmis (pavyzdžiui, bibliotekos skaitykla, laboratorijos ir kita) ar elementarus mokymosi atmosferos trūkumas, kai sunkiau rutuliojama diskusija, darbas grupėmis, apsunkins besimokančiųjų kelią žinių link. Kaip tai galima išspręsti?

Nuotoliniu mokymusi sprendžiamos problemos

 

Nuotolinis mokymasis sprendžia dvi problemas: atstumo ir laiko. Paprastai nuotolinis mokymasis turėtų būti organizuojamas tik tuo atveju, kai tradicinis mokymasis negalimas dėl darbo ar šeimos, dėl negalios, finansinių klausimų ar kitų aplinkybių. Viena iš jų – dabar – švietimo įstaigų uždarymas dėl korona viruso išplitimo.

 

Tačiau jau daugelį dešimtmečių nuotolinis mokymasis – sėkmingai taikomas švietime ir dažnai įvardijamas, kaip ateities mokymasis. Be įprastų įrankių, tokių kaip: vaizdo paskaitos ar demonstracijos, nuotolinis mokymasis pritaikomas įvairiai. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje važinėja mobilios laboratorijos, kuriose studentai gali atlikti laboratorinius darbus, arba Vokietijoje egzistuojanti „laboratorija paštu“, suteikianti galimybę atlikti praktinius darbus.

 

Neuromokslo tyrinėtojai, užsienio mokslininkai teigia, kad nuotolinis mokymasis, įvertinus visas teigiamas galimybes, suteikia labiau fragmentinių žinių. Kad galėtume būti įsitikinę, jog tai, ką sužinojome bus vertinga ir naudojama, mums reikia visai kitokių, konceptualizuotų, žinių. 

Kaip įsimename informaciją

 

Neuromokslininkai akcentuoja, kad mokymosi procese svarbus deklaratyviosios atminties formavimas. Deklaratyvioji atmintis – suvokimas ir sugebėjimas lanksčiai mąstyti. Deklaratyvioji atmintis padeda žmogui žinoti tam tikrus įvykius, jų sąsajas, kokia daiktų ir įvykių priklausomybė. Pasitelkdamas šią atmintį, žmogus net gali prognozuoti būtinus įvykius. Jis susieja skirtingu laiku sužinotus dalykus ir numato jų eigą – tai protavimo pagrindas.

 

Mokslininkas Nick Van Dam pateikė žmogaus atsiminimo lygius ir pavaizdavo juos apverstos piramidės principu, rodančiu, kiek ilgai žmogus atsimena informaciją, įvertinus tai, kaip ją gauna (perskaito, pamato, išgirsta ir pamato, pats pasako ir parašo, pats sukuria).

Pats prasčiausias įsiminimo lygis, kuomet žmogus informaciją tik perskaito – dažniausiai tokia metodika vadovaujasi tradicinis mokymasis. Tuo tarpu interaktyvi knyga žmogaus atsiminimo lygį pakelia iki vieno iš aukščiausių lygių.

Ko gero, populiariausias ir įtakingiausias mitas tas, kad moksleiviai ir studentai mokosi efektyviausiai, kai naudojamas asmeniui labiausiai patinkantis mokymosi stilius. Tačiau reikia atsiminti, kad visiškai skirtingos galvos smegenų žievės skiltys vaidina lemiamą ir skirtingą vaidmenį regos, klausos ir jutimo procesuose.

 

Todėl besimokantieji turėtų gauti informaciją vaizdine, garsine ar kinestezine forma. Pateikiant informaciją, reikia atsiminti, kad kiekvieno asmens atskiros galvos smegenų žievės skiltys veikia individualiai, t. y. – vieni studentai geriau įsimins vaizdinę informaciją, kiti garsinę. Todėl rekomenduojama pateikti informaciją keliomis jutiminėmis formomis.

Ar galime apgauti save?

 

Moksliniai tyrimai rodo, kad suaktyvinant deklaratyviosios atminties procesus vidurinėse smegenyse padidėja dopamino išsiskyrimas, tai pagerina mokymosi procesus ir padidina mokymosi apimtis. Dažnai pedagogai neteisingai galvoja, kad užtenka sukurti teigiamą aplinką pamokoje ar paskaitoje ir tai padidins dopamino išsiskyrimą, mokiniai jausis gerai, teigiami prisiminimai skatins motyvaciją ir to pakaks pagerinti mokymosi procesą.

 

Dopaminas mus verčia jausti pasitenkinimą ir, tam tikra prasme, pilnatvę. Tačiau jis išsiskiria prieš gerus įvykius. Skatina mus veikti. Kitaip tariant, motyvuoja. Pavyzdžiui, kai sėdite ant sofos ir nusprendžiate eiti į lauką pabėgioti, nuo dopamino išsiskyrimo ir kelionės per smegenis priklauso, ar tikrai ryšitės. Mokslininkai nuskenavo labai motyvuotų ir tingių žmonių smegenis. Pastebėjo, kad pirmieji turi daugiau dopamino pasitenkinimo ir motyvacijos centruose, o antrieji – regionuose, atsakinguose už emocijas ir riziką.

Todėl mokymosi procese, visų pirma, reikės įveikti tris pasipriešinimo šaltinius – „aš privalau“, „nepatinka šis darbas“ ir „aš negaliu“. Turite sau įrodyti, kad veiksmus atliekate ne todėl, kad privalote, o todėl, kad patys renkatės tai daryti. Kai surandate savo priėjimą prie kokios nors užduoties, jūsų smegenys išskirs daugiau dopamino – galite save apgauti, kad labai norite pasiekti užsibrėžtus tikslus, net jei juos nustatė kiti.

Todėl pirmiausia besimokantysis turi būti motyvuotas ir teigiama aplinka bus tik dedamoji motyvacijai skatinti ir išlaikyti. Dar atminkite, kad dopamino atsargas išsekina lėtinis stresas, nes didelis kortizolio kiekis pastoviai slopina šios cheminės medžiagos gamybą.

 

Bendrosios neuromokslininkų rekomendacijos dėstytojui, kaip geriau pateikti informaciją nuotolinio mokymosi metu:

 • Nuotolinio mokymo dėstytojai turi tobulinti tinkamą nuotolinį balsą ir toną, nes besimokantieji ne visada gali matyti dėstytojo veido išraišką ar kūno kalbą.
 • Tinkamas ir laiku pateikiamas grįžtamasis ryšys. Atsižvelgiant į tai, kad nuotoliniai kursai ne visada vyksta tiksliu tiesioginio susitikimo laiku, todėl kuo operatyviau pateikiamas grįžtamasis ryšys leistų padėti užtikrinti ir atsakyti iškilusius klausimus.
 • Diskusijų koordinavimas. Dėstytojams privalu gebėti efektyviai tarpininkauti organizuojant diskusijas virtualioje erdvėje.
 • Darbų grupėmis ir projektų koordinavimas. Efektyvus grupių darbas virtualioje erdvėje gali kelti nemažai trukdžių, tad dėstytojui svarbu gebėti pritaikyti tinkamus metodus ir parengti tinkamas strategijas efektyviai dirbti mažomis grupelėmis.
 • Internetinių priemonių pritaikymas efektyvaus mokymo procesui. Siekiant pasiekti maksimalių rezultatų naudojantis virtualia mokymosi platforma, dėstytojams pravartu gebėti parinkti, pritaikyti ir naudoti skirtingas internetines priemones, įskaitant sinchroninio ir asinchroninio bendravimo metodus, parengtus tekstus, „multimedia“ dokumentus, simuliacines užduotis ir kt.

Rekomendacijos moksleiviui ir studentui mokantis nuotoliniu būdu:

 • Apgalvodami išdėstykite savo mokymosi laiką (nuotoliniai susitikimai) kalendoriuje, numatykite, kiek valandų skirsite mokymuisi (namų darbai).
 • Naudokite kelių tipų mokymosi strategijas (mnemonika – esminės užuominos, pvz., simboliai, rimai ir asociacijos, padedančios mokytis ir įsiminti, vaizdinės priemonės, pasikartojimas, garsas ir kt.).
 • Įgytų žinių pritaikymas realiose situacijose.

Rekomenduojamos esminės užuominos, pvz., simboliai, rimai ir asociacijos, padedančios mokytis ir įsiminti:

 • Muzika: dainos ir džingai (port. – „ginga“), padėsiantys geriau atsiminti informaciją.
 • Akronimai – termino, kurį sudaro keli sudėtiniai žodžiai, sutrumpinimas, panaudojant tų žodžių pirmąsias (kartais – ir kitas) raides. Pvz.: SAM – Sveikatos apsaugos ministerija, BBC – British Broadcasting Company.
 • Modelio užuomina: modelis arba diagrama – naudojami norint padėti atsiminti informaciją.
 • Užrašų organizavimo užuomina: pastabų tvarkymas arba spalvų kodavimas.
 • Vaizdo užuomina: informacija sukonstruota į paveikslėlį.
 • Ryšio užuomina: ankstesnių žinių susiejimas su nauja informacija.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.