Konstravimas ankstyvajame amžiuje: žaidžiu, tyrinėju, kuriu…

Daina Tetereva
,
Šiaulių l.-d. „Bangelė“ vyresn. mokytoja

Dar Platonas yra pasakęs, jog „Geriausias būdas mokytis yra žaidimas.“ Kiekvienas pedagogas puikiai žino, jog žaidimai labai svarbūs vaiko raidai. Naujų įgūdžių mažieji įgauna žaisdami, tokiu būdu susipažindami su aplinka, o tinkamai parinkus žaidimo priemones, nesunku pastebėti, kaip atsiskleidžia vaikų gebėjimai įvairiose ugdymo(si) srityse. Svarbiausia, reikia leisti vaikui veikti, dirbti, žaisti savarankiškai, neslopinti kūrybiškumo.

 

Dirbu su ankstyvojo (2–3 metų) amžiaus vaikais. Tokiame amžiuje žaidimas – savarankiška, tarsi iš vaiko vidaus kylanti, motyvuota veikla. Pastebėjau, kad vaikai vis mieliau renkasi konstravimo žaidimus: „Lego“ konstruktorius, įvairaus dydžio kaladėles, dėliones. Stengiuosi, kad jų pamėgti žaidimai visada būtų vaikams geriausiai matomoje ir pasiekiamoje vietoje, tada jie patys renkasi norimą žaidimą, vietą, kurioje nori žaisti ir įgyvendina savo sumanymus.

 

Leidžiu vaikams žaisti savarankiškai, tačiau, neužgoždama vaikų pasirinkimo laisvės, kryptingai kuriu sąlygas plėtoti vieną ar kitą ugdymo(si) sritį. Pasitelkusi „Lego“ konstruktorius ir kaladėles, stengiuosi formuoti vaikų gebėjimus skirtinguose ugdymo(si) srityse.

 

Žaisdami vaikai lavina savo gebėjimus skaičiavimo ir matavimo srityje: susipažįsta su paprasčiausiomis geometrinėmis figūromis, dydžio sąvokomis, orientavimosi erdvėje vaizdiniais. Vaikai stato, konstruoja įvairius statinius: aukštus ir žemus, plačius ir siaurus. Bando sukurti vieną ar kitą objektą: namą, automobilį, bokštą ir kt. Tokiu būdu randasi gebėjimas tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą. Konstruodami vaikai jau bando suprasti, kad vienas bokštas gali būti didelis, o kitas – mažas. Ima vartoti daiktų palyginimui skirtus žodžius: didelis ir mažas, ilgas ir trumpas, sunkus ir lengvas. Mato skirtumus ir palyginimus, kad naudojant dideles kalades pastatomi didesni statiniai, o mažesnes – mažesni.

 

Vaikams patinka žaisti tiek pavieniui, tiek grupelėmis. Žaisdami grupelėmis vaikai mėgdžioja draugo veiksmus. Jiems kyla noras atkartoti tai, ką daro šalia esantis vaikas. Tad buvimas kartu suteikia galimybę tobulėti ne tik skaičiavimo ir matavimo srityje, bet ir mokymo(si) bei bendradarbiavimo su bendraamžiais. Užsimezga gebėjimas kurti geranoriškus santykius su kitais vaikais. Mažyliai bando pasiūlyti savo ar priima kitų sumanymą, kartu fantazuoja, kuria.

 

Dirbant su konstruktoriais, kaladėlėmis lavėja vaikų aplinkos pažinimas. Vaikai jau geba rūšiuoti kaladėles pagal spalvas, bando įvardyti spalvų pavadinimus. Žaisdami smalsauja, domisi, kaip „Lego“ detalės sukimba, stengiasi išbandyti skirtingus veikimo būdus. Noras pažinti ir išsiaiškinti, skatina vaikus mąstyti. Lavėja tyrinėjimo srities įgūdžiai.

 

Labai svarbi vaikų emocinė būsena. Daugiau pasitikėjimo savo jėgomis vaikai jaučia tada, kai yra skatinami: pagyrimu, šypsena, pritarimu. Dažnai tenka prisėsti ir su vaikais drauge modeliuoti, kurti. Mažieji džiaugiasi suaugusiojo buvimu, jaučiasi saugūs, suprasti, svarbūs. Tuomet gėrimės vieni kitų sukurtais statiniais, sveikindami spaudžiame ranką draugui, plojame, giriame darbelius. Kūrybos proceso metu formuojasi vaikų estetinio suvokimo įgūdžiai.

 

Pasitaiko, kad kažkuriam vaikui nesiseka, šis susiduria su viena ar kita problema. Tada kartu bandome rasti išeitį. Siūlau pakartoti nepavykusį veiksmą naudojantis konstruktoriaus kaladėlėmis, ar paprašau stebėti grupės draugą, kaip jis panašioje situacijoje elgiasi. Tokiu būdu mokomės rasti problemų sprendimo būdų (problemų sprendimo sritis).

 

Konstruodami, vaikai tapo atkaklesni, savarankiškesni, geba savarankiškai rinktis norimą konstruktorių, kaladėles. Su jais žaidžia, atkakliai bando atlikti naują veiksmą. Vaikai koncentruojasi, sutelkia dėmesį bei išradingai ir kūrybiškai plėtoja pradėtą veiklą (iniciatyvumo ir atkaklumo sritis).

 

Išbandyti „Lego“ konstruktorius ir įvairias kaladėles noriu pasiūlyti tiek pedagogams, tiek tėveliams, nes, laisvai žaisdamas, mažametis mokosi, lavina įgūdžius. Lavėja jo kūrybiškumas, vaizduotė, loginis ir kritinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, savarankiškumas, pasitikėjimas savimi ir kitais. Formuojasi socialiniai, komandinio darbo įgūdžiai, o svarbiausia, tai mažina stresą, suteikiama galimybė vaikams patirti kūrybinio džiaugsmo jausmą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.