Konkursas-paroda „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!“

Erika Turauskienė
,
Palangos sanatorinės m-klos pradinių klasių mokytoja
Ingrida Rimšienė
,
bibliotekininkė

Palangos sanatorinės mokyklos 1–4 klasių mokiniai, pradinių klasių mokytoja Erika Turauskienė ir mokytojos padėjėja Laima Kesminienė lapkričio 19 d. – sausio 22 d. dalyvavo Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos profesijos konsultantės, žmogaus saugos mokytojos Jolantos Liutikienės inicijuotame konkurse-parodoje „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!“. Konkurso-parodos tikslai: plėtoti mokinių meninio-kūrybinio ugdymo, bendradarbiavimo gebėjimus, skatinti individualią improvizaciją, saviraišką, originalumą, aktyvų dalyvavimą kūrybinėje veikloje, didinti tarpmokyklinio bendradarbiavimo galimybes, rengiant bendrus kūrybinius projektus ir kt.

 

Lapkričio 19 d. – gruodžio 13 d. Palangos sanatorinės mokyklos 1–4 klasių mokiniai kūrė kalėdinius žaisliukus, puošė juos natūraliais gintaro gabalėliais.

Gruodžio 13–15 d. pradinių klasių mokytoja E. Turauskienė ir mokytojos padėjėja L. Kesminienė Palangos sanatorinėje mokykloje suorganizavo kalėdinių žaisliukų parodą. Paroda grožėjosi visi mokiniai, jų tėvai, mokyklos administracija, mokytojai, kiti darbuotojai. Vėliau gražiausi jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių kūrybiniai darbai buvo atrinkti ir perduoti Palangos kurorto muziejui.

Nuo gruodžio 22 d. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos virtualioje erdvėje ir Palangos kurorto muziejuje vyko kūrybinių darbų paroda.

 

Geriausius meninio atlikimo požiūriu darbelius vertino konkurso-parodos vertinimo komisija: dailininkė, grafikė Gražina Oškinytė-Eimanavičienė, tautodailininkai Albertas Bukauskas, Linas Žulkus, Jolanta ir Tomas Liutikai, Palangos kurorto muziejaus direktorė Virginija Paluckienė. Komisija įvertino Palangos sanatorinės mokyklos 1 klasės mokinio Kevino Stulgio kūrybiškumą, originalumą ir skyrė jam I vietą už kalėdinį žaisliuką. Renginio nugalėtojui diplomas ir medalis išsiųsti Lietuvos paštu į ugdymo įstaigą. Visi dalyviai apdovanoti rėmėjų dovanomis. Palangos sanatorinės mokyklos direktorius Alvydas Milinis įteikė mokytojai E. Turauskienei ir mokytojos padėjėjai L. Kesminienei pažymas, patvirtinančias dalyvavimą konkurse-parodoje.

 

Per renginį mokytoja E. Turauskienė ir mokytojos padėjėja L. Kesminienė skatino vaikus bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje, sugalvoti įdomių idėjų ir jas įgyvendinti. 1–4 klasių mokiniai turėjo galimybę patirti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos džiaugsmą ir savitai reiškė įspūdžius, mintis vizualinėje kūryboje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.