Konferencijos „Pilietiškumo ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ apžvalga

Kovą Vilniaus lopšelyje-darželyje „Krivūlė“ vyko konferencija „Pilietiškumo ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams ir Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams. Konferencijos tikslas – pasidalyti sėkmingo vaikų pilietiškumo ugdymo pavyzdžiais. Jos dalyviai buvo kviečiami aptarti veiksmingus ugdymo metodus, sėkmes ir nesėkmes, su kuriomis susiduria, ugdydami savo įstaigos vaikų pilietiškumą.

 

Konferencijoje dalyvavo 90 žmonių ir iš viso buvo pristatyta 19 žodinių bei 23 stendiniai pranešimai. Kiekvienas pranešimas buvo išskirtinis savo aptariamais klausimais ir idėjomis, tačiau galima išskirti 4, dažniausiai pranešimuose pasikartojusias temas. Pirma, trečdalyje žodinių pranešimų buvo nurodyta, kad vaikų pažintis su gimtinės vietovėmis yra vienas pagrindinių metodų, ugdant pilietiškumą. Antra, ketvirtadalyje žodinių pranešimų buvo pabrėžiama ugdytinių supažindinimo su piliečių pareigomis svarba. Taip pat ketvirtadalyje žodinių pranešimų buvo nurodyta, kad ugdant pilietiškumą itin svarbu šviesti vaikus tautinių švenčių, tradicijų ir papročių klausimais. Šeštadalio pranešimų autoriai nurodė pilietiškumo ugdymo procese pasitelkę mąstymo žemėlapius (t. y. vaizdinį ugdymo(si) įrankių rinkinį, padedantį pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas).

 

Svarbu paminėti, kad konferencijoje pranešimus skaitė ne tik ikimokyklinio ugdymo pedagogai, bet ir psichologas, „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis. Jis pažymėjo, kad atkreipti dėmesį į vykstančias patyčias ir jas stabdyti yra svarbi kiekvieno piliečio pareiga. Pasak dr. R. Povilaičio: „Nuo kiekvieno piliečio jautrumo ir pozicijos priklauso, ar skaudinantis elgesys bus pastebėtas ir sustabdytas.“ Jis taip pat pabrėžė, kad vaikai pagarbaus ir draugiško elgesio daugiausia mokosi iš suaugusiųjų, todėl jų rodomas pavyzdys turi didelę įtaką formuojant vaikų pilietiškumą.

 

Konferencija prasidėjo nuotaikingu „Krivūlės“ vaikų muzikiniu sveikinimu, kurį parengė darželio meninio ugdymo pedagogė Ilona Žukienė. Toliau laukė įstaigos direktorės – konferencijos vedėjos – Ingos Rydelienės sveikinimas. Jį pratęsė konferencijos svečiai – Vilniaus švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Cibulskytė ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vadovas Ronaldas Račinskas.

Renginio pabaigoje konferencijos dalyviai buvo kviečiami į bendrą ratą pasidalyti savo komentarais ir įžvalgomis apie pristatytus pranešimus. Renginį vainikavo pabaigos ceremonija, per kurią visiems pranešimų autoriams buvo išduoti pažymėjimai, patvirtinantys jų dalyvavimą konferencijoje.

 

Apžvalgą parengė Vilniaus l.-d. „Krivūlė“ direktorės pavaduotoja ugdymui Aušra Rolanda Rimšienė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.