Konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“

Edita Miežinienė
,
Panevėžio l.-d. „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Paslėptas vaiko mokymasis per pojūčius bei aktyvią veiklą, socialinį bendravimą, formuoja pamatą, ant kurio mokykloje bus statomas vis didesnis loginio mąstymo bei pažinimo namas“ (Vytauto Didžiojo universiteto docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius Sergejus Neifachas)

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ antrus metus iš eilės organizuoja ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ ir ketverius metus – respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“.

 

Šių metų konferencijos „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“ tikslas – tobulintis ir ugdytis pedagogų kompetencijas, suvokimą, taikant STEAM filosofijos elementus praktinėje veikloje. Uždaviniai: didinti pedagogų motyvaciją, siejant technologijų, matematikos, inžinerijos ir menų sritis, pasitelkiant eksperimentavimo ir tyrimo metodus; dalytis inovatyviais ugdymo(si) metodais; lavinti pažintinius ugdytinių gebėjimus; mokytis vieniems iš kitų.

 

Renginį atidarė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikai, sušokdami ritminį šokį „Laikrodukas“. Įstaigos direktorė Loreta Simanavičienė paskatino visus konferencijos dalyvius įsilieti į šokio sūkurį, būti aktyviais dalyviais.

 

Konferencijos pedagogus pasveikino Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius Mindaugas Libikas, linkėjo sekmės ugdant ateities kartą. Panevėžio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Burbienė pasveikino Panevėžio lopšelio-darželio organizatorius už iniciatyvą dalijantis patirtimi konferencijos metu, lektorius Vytauto Didžiojo universiteto docentę Aldoną Mazolevskienę ir Vytauto Didžiojo universiteto docentą, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorių Sergejų Neifachą už galimybę pasidalyti žiniomis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) srityje, Panevėžio miesto savivaldybės vardu.

 

Konferencijos plenariniame posėdyje mokslinius pranešimus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto docentė Aldona Mazolevskienė, tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žodžių reikšmių tekste supratimo ypatumai“. Docentė kalbėjo apie vaikų kalbos reikšmių suvokimą, pateikė metodines rekomendacijas pasyvaus žodyno aktyvinimui vaikų literatūros pagalba. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius Sergejus Neifachas, kalbėjo tema „Kokią vertę man turi ugdymas(is) ir ugdymo(si) patirtys darželyje?“. Docentas pristatė ugdymo(si) verčių kūrimo dimensijas besikeičiančioje darželio aplinkoje. „Laikas veikti ir mokytis veikloje…“, – kalbėjo Sergejus Neifachas. „Į ugdymo turinio centrą stoja veiklos, įtraukiančios vaikus ir ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojus į patyrimines veiklas. Mokytojai įtraukia vaikus į turtingesnes, skirtingas kompetencijas, plėtojančias veiklas“. „Teisingiausias posakis, kalbant apie mažą vaiką, būtų: „Viskas savo laiku“. Paslėptas vaiko mokymasis per pojūčius bei aktyvią veiklą, socialinį bendravimą, formuoja pamatą, ant kurio mokykloje bus statomas vis didesnis loginio mąstymo bei pažinimo namas.“ Docentas informavo, kad pedagogams rengiami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai, skirti darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti.

 

Trečioji lektorė – VŠĮ Mokymosi mokyklos projektų vadovė Dovilė Naujokaitė tiesioginės transliacijos metu komunikavo su konferencijos dalyviais tema „Praktiniai STEAM užsiėmimai“. Lektorė pasidalijo žiniomis apie STEAM veiklų inspiravimą ankstyvajame, ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, naudojamas priemones.

 

Pietų pertraukos metu konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų parengtais stendiniais pranešimais: „Mažieji inžinieriai „Zuikio Bumbulio“ grupėje“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Lasienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jolanta Lašinienė; „STEAM veiklos „Lašelių“ grupėje“ – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Zelionkienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Stulpinienė; „Vaikai STEAM pasaulyje“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Abduveleva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Lapinskienė; „STEAM veiklos „Meškiukų“ grupėje“ –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Sandra Belazaravičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Stulpinienė; „Atradimų pažinimo pasaulis su STEAM“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Žaromskienė; „Tyrinėjimų ir atradimų džiaugsmas „Smagučių“ grupėje“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Galvonienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji  mokytoja Jolanta Lašinienė; „STEAM logopedinėse pratybose“ – logopede Simona Černiauskienė.

 

Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai antroje konferencijos dalyje pristatė praktines veiklas „Meistriškumo pamokas“:

 

13-tos klasės pamoka „Pirštų antspaudai“ – Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Viskontienė dalijosi būdais, kaip išgauti pirštų anstpaudus.

 

13-tos klasės pamoka „Kodėl ji juda?“ – Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Kubilienė inspiravo konstruoti mašiną. Dalyviai aiškinosi, kaip, naudojant šiaudelį ir pripūstą balioną, ji juda.

 

13-tos klasės pamoka „Mano čiurlioniškas teptukas“ – Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Nalevaikienė pasiūlė paklausyti M. K. Čiurlionio simfonijos „Miške“ ir įvairiomis priemonėmis nupiešti mišką bei įsivertinti, kaip sekėsi.

 

13-tos klasės pamoka „Ekologiniu miško takeliu“ – Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ kūno kultūros mokytojas Paulius Cinelis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Nemcevienė inspiravo aktyviai judėti „miško takeliu“ ir įveikti ekologines užduotis.

 

13-tos klasės pamoka „Suprantu, kad atrandu“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Žaromskienė inspiravo dalyvius sukurti koncepcijų žemėlapį rudens tema.

 

13-tos klasės pamoka „Emocijų valdymas per meną“ – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė inspiravo pavaizduoti savo emociją, sukuriant terkšlę ir ją įgalinti judėti, atliepiant girdimos melodijos nuotaiką.

 

Pedagogai dalijosi kūrybinėmis, patyriminių veiklų įdėjomis STEAM srityje, o veiklose dalyvaujantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, turėjo galimybę tapti vaikais ir įsijausti į kūrybinį procesą, pajusti ugdomų kompetencijų visumą.

 

Konferencijos uždarymo metu sekcijų moderatoriai apibendrino darbą, Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė padėkojo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ vadovams ir atstovams už bendrystę, galimybę dalintis inovatyviomis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) idėjimis.

 

Dėkojame Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ partneriams – Panevėžio miesto švietimo centrui ir Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui už pagalbą organizuojant konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.