Konferencija „Sėkmės aspektai patyriminiame ugdyme“ 

Albina Eitutienė
,
matematikos mokytoja metodininkė, konferencijos organizatorė

Daugiau nei šimtas mokytojų iš įvairių Lietuvos ir Latvijos mokyklų lapkričio 24 d. susirinko Dainų progimnazijos mokytojų organizuojamoje nuotolinėje tarptautinėje mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje pasidalyti patyriminio ugdymo sėkmės aspektais, STEAM įgyvendinimo naujovėmis, ugdant kiekvieno mokinio gebėjimus, auginant atvirą pozityvią asmenybę. Sveikindama susirinkusius, progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasidžiaugė visais konferencijos dalyviais, atkreipdama dėmesį į temos aktualumą šiandien ir ateityje. Tai rodo ir pranešėjų gausa (4 pranešimai plenariniame posėdyje ir 24 pranešimai darbo grupėse). Po trumpo filmo apie mokinių gyvenimą mokykloje, apie tai, kaip jie jaučiasi ir kuo jie gyvena, kas naujo ir kokios veiklos yra organizuojamos mokykloje, pasinaudojant kokybės krepšelio lėšas, apie STEAM įgyvendinimą mūsų mokykloje, pranešėjai pasidalino savo įžvalgomis, patirtimi ir galimybėmis.

 

Ko ir kaip mokyti? Apie STEAM ugdymo svarbą ir iššūkius kalbėjo Jurgita Petrauskienė, Švietimo ir mokslo atašė Lietuvos Respublikos atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Prancūzijoje (EBPO). Kalbėdama apie švietimo pokyčius, pranešėja teigia, kad STEAM ugdymas moko pasirengti ateičiai, ją kurti. Nauji, technologijomis patobulinti, švietimo modeliai kelia didelius iššūkius pedagogams. Pratęsdama mintį, apie STEAM ugdymo svarbą Violeta Šlekienė, Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademijos STEAM centro vadovė, kalbėjo, kad glaudus STEAM centrų, mokyklų, verslo ir kitų socialinių partnerių bendradarbiavimas leidžia mokiniams pajusti mokymosi svarbą, naudą ir galimybes. „STEAM atviros prieigos centras – investicija į ateitį. Pažangiose šalyse suprantama, kad mokinių veikla STEAM srityje iš esmės lemia šalies ekonominę plėtrą ir jos konkurencingumą“, – teigė vadovė ir kvietė pasinaudoti galimybe apsilankyti Lietuvoje veikiančiuose STEAM centruose. Apie tai, kokia yra Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos patyriminio ugdymo organizavimo sėkmė, kalbėjo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Bardauskienė. Mokytojai, organizuodami patyriminio ugdymo veiklas, turi galimybes atskleisti savo kūrybiškumą, talentus, tam tikras temas nagrinėti giliau ir plačiau. Konferencijos dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su leidiniu „STEAM užduočių sąsiuvinis 5–6 klasei“ (leidykla „Šviesa“). Pristatydamos leidinį, bendraautorės Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolita Kaupienė ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Kristina Juodeikienė, kalbėjo, kaip pateiktos idėjos padės greičiau keisti šiuolaikinio mokymosi kryptį ir motyvuoti vaikus taikyti teoriją praktiškai – aktualiausių pasaulio problemų sprendimui.

 

Darbo grupėse Lietuvos ir Latvijos mokytojai pristatė sėkmingų STEAM veiklų pavyzdžius įvairių dalykų pamokose. Apžvelgė įtraukiojo ugdymo derinimo su informacinėmis technologijomis galimybes, išryškino praktinės veiklos pamokose ir neformaliajame ugdyme naudą, sėkmes bei ugdymo metodų integralumą patyriminių idėjų įgyvendinime. Mokytojai dalijosi efektyviais mokinio individualios pažangos matavimo įrankių taikymo pavyzdžiais, jų taikymo galimybėmis organizuojant patyriminį ugdymą(si). Pranešimuose išryškėjo tarpdalykinio turinio sąsajos hibridiniame ugdyme.

 

Apibendrinant konferenciją galima teigti, kad pranešimuose atsispindėjo kiekvieno mokytojo sėkmė – išlaisvintas kūrybiškumas. Konferencijoje buvo akcentuota, kad žmogus geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties. Tam būtinos visos sudedamos dalys: Žinios + Patyrimas + Refleksija.

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems konferencijoje ir tikime, kad išgirstos mintys, idėjos bus pritaikytos praktikoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.