Konferencija „Sėkmės aspektai organizuojant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą“

Neringa Vėlienė, Rasa Blekaitienė
,
pradinio ugdymo mokytojos

Spalio 28 d. Šiaulių Dainų progimnazija ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras sukvietė šalies mokytojus dalyvauti respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Sėkmės aspektai organizuojant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą“, vykusioje virtualioje vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“. Konferencijos tikslas – surasti ugdymo proceso sėkmės aspektų, kurie užtikrintų efektyvesnį mokymą(si) organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Džiaugiamės, kad konferencijoje dalyvavo daugiau nei 90 pedagogų iš visos šalies. Išklausyti net 28 pranešimai. Konferencijos dalyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi ir analizavo efektyvaus mokymo(si) sėkmės istorijas.

Sveikindama gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius, progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė atkreipė dėmesį į sutelktą puikų pranešėjų būrį, pasidžiaugė aktualia konferencijos tema. Kalbėjo, kad labai svarbu savo dėmesį fokusuoti į sėkmės aspektus ugdymo(si) procese ir palinkėjo išbandyti praktiškai įvardytas sėkmingo ugdymo(si) istorijas.

 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Jolanta Lembertienė taip pat pasveikino visus konferencijos dalyvius, džiaugėsi pedagogų bendravimu ir bendradarbiavimu bei gerosios patirties sklaida, susirinkusius patikino, jog Dainų progimnazija – tai mokykla, kurianti žingeidžią bendruomenę ne vienerius metus.

Naujomis įžvalgomis konferencijos dalyvius praturtino plenarinio posėdžio lektorės Laima Tomėnienė ir Renata Kielaitė, skaičiusios pranešimą „Vaiko individualumo pripažinimas – viena iš sėkmingo mokymosi prielaidų“.

 

Konferencijoje tikrai netrūko gerosios patirties sklaidos. Naudingų įžvalgų įgijo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės, ir pradinių klasių mokytojos. Visi konferencijos pranešimai informatyvūs, įvairūs turiniu, pateikta išties daug vertingų praktinių įžvalgų. Konferencijos pranešėjai kalbėjo apie tai, kad patyriminės veiklos gamtoje mokiniams reikalingos, nes vaikai ne tik gali paliesti, pabandyti, bet ir užuosti, pajausti, įsiklausyti. Grynas oras aktyvina norą domėtis ir padeda patirti pažinimo jausmą. Patyriminio ugdymo veikla grindžiama sąveika ir partneryste, o mokiniui sudaromos galimybės patirti sėkmę, tokiu būdu atskleidžiamas visai kitoks mokytojo ir mokinio santykis: jie tampa partneriais, o pamoka – „be sienų“. Daugelis pritarė, kad labai svarbu ieškoti naujų bendravimo su šeima formų. Sėkmingas tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, organizuojant neformalias veiklas arba edukacijas, stiprina klasės bendruomenę, suteikia tėvams galimybę kartu su vaikais ir mokytojais dalyvauti ugdyme. Šiuolaikinių technologijų naudojimas mokymo procese, skatina mokinius savarankiškai mokytis, norą bendrauti, bendradarbiauti bei padeda suvokti įgytas žinias. Pamokos tampa patrauklesnės, įdomesnės.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, klausytojams ir tikimės, kad konferencijoje išgirstos žinios pravers pedagogų praktikoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.