Konferencija „Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ praktinis taikymas“ „Bitutėje“

Janina Karpinskienė
,
direktorė
Birutė Šaulienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Praėjusiais metais susipažinę su naujai parengtais metodinės medžiagos rinkiniais ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ ir juos pradėję taikyti praktiškai, įsitikinome, kad tai padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus ir priemones. Rekomendacijose pateiktos idėjos kasdienėms veikloms organizuoti, jų metu vaikai turi galimybę įgyti gebėjimus, kurie svarbūs iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše.

 

Prieš prasidedant vasaros atostogoms, pedagogai pasidalijo rinkinių medžiaga, kurią pristatys rudenį savo kolegoms, ką išbandė praktiškai, kas juos sudomino labiausiai ir kokias siūlomas ugdomąsias veiklas taikys praktikoje ateityje ar pan. Mokytojos itin pasistengė, parengė puikius pristatymus ir renginys tikrai buvo labai naudingas ir informatyvus. Tada kilo dar viena idėja – pasidalyti su kitų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų kolegomis ir pakviesti juos prisijungti dalytis savo patirtimi ir įžvalgomis.

 

Baigiantis metams Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ įvyko Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir mokytojų konferencija „Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ praktinis taikymas“. Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ paskirtis – padėti pedagogams įgyvendinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, todėl ir konferencijos tikslas – dalytis Nacionalinės švietimo agentūros projekto metu parengtų ir išleistų metodinių leidinių praktinio taikymo patirtimi. Konferencijoje patirtimi dalijosi lopšelių-darželių „Buratinas“, „Eglutė“, „Bitutė“ pedagogai. Parengta 14 pranešimų, kuriuos pristatė 28 pedagogai. Kaip rekomendacijomis naudojasi ir praktiškai taiko, pristatė ne tik mokytojos, bet ir judesio korekcijos specialistai, specialieji pedagogai logopedai. Patirtys buvo įdomios ir naudingos. Rinkiniuose ir mokytojų pristatymuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

 

Prieš organizuojamą konferenciją buvo įdomu sužinoti, kokia situacija kitose įstaigose, kiek pedagogai susipažinę ir praktiškai taiko metodinių leidinių rinkinį „Žaismė ir atradimai“. Parengėme anketą ir išsiuntėme užsiregistravusiems konferencijos dalyviams. Į anketos klausimus atsakė 33 dalyviai iš 10 Mažeikių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Su rekomendacijomis susipažinę ir praktiškai juos išbandę buvo 82 proc., 18 proc. – iš dalies. 72 proc. apklausos dalyvių rekomendacijose teigė ieškoję idėjų, siekdami organizuoti įdomesnę ir prasmingesnę ugdomąją veiklą.

 

Vienas iš rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui siekis yra tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, padedant pedagogams į praktiką diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus ir priemones. Inovatyvios veiklos idėjos orientuotos padėti vaikui tapti savo ugdymosi ekspertu. 28 proc. mokytojų teigė, kad randa pasiūlymų, kai siekia diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą. Pasiekimų sričių, žingsnių ir jiems siekti skirtų inovatyvių veiklų aprašų rodyklę 38 proc. mokytojų vertino kaip labai naudingą, kai veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų pasiekimų ugdymą(si). 22 proc. ieško idėjų, kai veiklos vyksta pagal numatytą temą. 10 proc. kol kas dar neišbandė metodiniuose leidiniuose siūlomų idėjų.

 

Nors metodinėse rekomendacijose akcentuojama, kad veikla turėtų prasidėti nuo vaikų pasiekimų įvertinimo, tinkamo aplinkos pa(si)ruošimo, nuo vaikų įsitraukimo, kontekstų, visgi 10 proc. atsakiusiųjų teigė, kad numato veiklą pagal mokytojo pasirinktą temą, 26 proc. numato veiklą pagal vaikų pasiekimų įvertinimą. Džiugu, kad net 61 proc. sukūrė vaikus į ugdymąsi įtraukiančius kontekstus, situacijas, aplinką.

Nors 16 proc. apklaustų mokytojų rekomendacijas taikys, tik kai pritrūks idėjų, ir 6 proc. netaikys, nes remiasi kitais šaltiniais, dauguma (net 78 proc.) mokytojų teigiamai (naudingos, palengvina darbą ir t. t.) vertino rekomendacijų naudingumą ir jų taikymą praktiniame darbe ateityje.

Anketos apibendrinti rezultatai buvo pristatyti ir konferencijos dalyviams. Tikimės, kad pateisinome konferencijos dalyvių lūkesčius ir planuojame ateityje organizuoti panašaus pobūdžio renginį priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *