Konferencija „Psichikos sveikata visiems ir visur“

Spalio 21 d. virtualioje aplinkoje surengta konferencija „Psichikos sveikata: visiems ir visur“. Konferenciją organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto psichologų metodinis būrelis. Tai tradicinis renginys, skirtas paminėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į psichikos sveikatos stiprinimo svarbą bei pagalbos būdus. Emocinės sveikatos stiprinimas ypač aktualus pastaruoju metu, kai patiriame nemažai iššūkių, baimių, susijusių su pandemijos situacija visame pasaulyje. Konferencijos metu pristatyti pagalbos modeliai vaikams, mokytojams, tėvams.

 

Psichologė Raimunda Žiulytė, Kauno Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, pristatė Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugų modelį mokiniui, mokytojui, mokyklai. Konferencijos dalyviai daugiau sužinojo apie tarnybos prevencijos programas tėvams, mokytojams, specialistams. Naudingą pagalbos mokiniams algoritmą pateikė Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologė Nida Gruodienė. Pranešėja kalbėjo apie socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo programas, kurios padeda mokiniams įgyti žinių ir įgūdžių, kaip elgtis įvairiose gyvenimo situacijose. Kauno „Saulės“ gimnazijos psichologė Simona Rimkuvienė ir socialinė pedagogė Andrėja Adašiūnienė pristatė nuotolinio mokymosi iššūkius karantino metu. Specialistės pastebėjo individualios pagalbos svarbą. Nuotolinėje pamokoje, kaip ir tradicinėje, pedagogui svarbu pastebėti tiek aktyvesnius mokinius, tiek ir tylesnius, drovesnius vaikus. Mokymų „Learning at ease“ psichologas Gintautas Katulis ir sociologė Loreta Rekašiūtė kalbėjo apie pagalbą mokytojams telkiant mokinių klasės klimatą. Pranešėjai dalijosi savo projekto patirtimi ir pastebėjo, kaip svarbu kiekvieną mokinį įtraukti į grupės darbą. Atlikdami praktines komandines užduotis, mokiniai skatinami įsivertinti savo vaidmenį grupėje, reflektuoti, pastebėti pokyčius santykiuose.

 

Konferencijoje kalbėta ir apie mokytojo emocinės sveikatos stiprinimą. Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė Rita Juknienė ir socialinė pedagogė Irma Čiapaitė dalijosi mokytojų psichikos sveikatos stiprinimo gebėjimų programos taikymo iššūkiais ir sėkmėmis. Pranešėjos pastebėjo, kad vedant užsiėmimus mokytojams svarbu stiprinti savirefleksijos įgūdžius, bendrumo jausmą grupėje, padrąsinti kalbėtis apie pasitaikančius iššūkius jų darbe, pateikti teorinių ir praktinių rekomendacijų.

Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė Toma Malvicė pasakojo, kaip Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologai, pasitelkdami įvairias erdves, metodus ir būdus, kūrybiškai stiprina vaikų emocinę sveikatą.

Konferencijos pabaigoje dalyviai galėjo išbandyti kelias virtualias priemones – emocinį termometrą, kurį pristatė Kauno Jono Jablonskio gimnazijos psichologė Diana Naikauskė ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologės R. Juknienės parengtą sėkmės ratą.

 

Konferencijos dalyviai, išklausę pranešimus, susipažino su įvairiais pagalbos modeliais vaikams, tėvams, mokytojams, pasisėmė naujų idėjų bei įžvalgų, kas padeda gerinti savijautą, emocinę sveikatą.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.