Konferencija „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį“

Jolanta Šamatovičienė, Tatjana Paketur
,
Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio mokytojos metodininkės, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

2020 m. gruodžio 16 d. Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje surengta Vilniaus rajono švietimo įstaigų praktinė nuotolinė konferencija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį“.

 

Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinių įstaigų pedagogus bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo temomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis. Konferencijos metu praktine profesine patirtimi dalijosi 11 pranešėjų. Renginyje nuotoliniu būdu tiesiogiai dalyvavo 47 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir specialistai iš Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferencijos metu pateikta daug gražių, gerų lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo darželyje pavyzdžių.

 

Konferenciją pradėjusi Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio direktorė Ivona Voinič pabrėžė jos svarbą ir aktualumą, palinkėjo racionalaus kalbėjimo ir susikalbėjimo. Sveikinimo žodį tarė ir konstruktyvaus bendravimo bei bendradarbiavimo linkėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Alicija Balcevič.

 

Pirmojo konferencijos pranešimo „Lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo modeliai Nemenčinės vaikų darželyje“ metu, mūsų, ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodininkių Jolantos Šamatovičienės ir Tatjanos Paketur, pranešėjų duetas išsamiai aptarė lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo organizavimą Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio tautinių mažumų grupėse, taikomus valstybinės kalbos ugdymo modelius bei dvikalbio ugdymo ypatumus. Manome, kad mokant valstybinės kalbos, pagrindinis tikslas siekti, kad vaikams ugdymo(si) procesas patiktų. Valstybinės kalbos mokymasis, jei jis vyksta be prievartos, gali ir turėtų tapti maloniu žaidimu, būdu sužinoti ir pažinti ką nors nauja arba bendravimo su įdomiais žmonėmis priemone.

 

Konferencijos pranešimo metu pristatėme pačių parengtą ir įgyvendintą projektą „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį“. Aptarėme Nemenčinės vaikų darželyje atlikto tėvų nuomonių tyrimo duomenis apie jų vaikų valstybinės kalbos ugdymą, pasidalijome projekto įgyvendinimo akimirkomis ir ugdymo idėjomis, padedančiomis sudominti ir įtraukti kitakalbius vaikus į lietuvių kalbos mokymo(si) procesą. Esame įsitikinusios, kad mokant mažuosius antrosios kalbos, svarbiausia neužmiršti, kad kalbos ugdymo tikslai būtų psichologiškai pagrįsti, o vaikų pasiekimai planuojami ne didesni nei jų galios.

 

Gerąja patirtimi, dirbant su kitakalbiais ikimokyklinukais ir priešmokyklinukais, dalijosi Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Starenkienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Beata Tylinga. Pedagogės pristatė pranešimą „Lietuvių kalbos ugdymo metodai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tautinių mažumų mokykloje“. Konferencijos dalyviai pamatė konkrečių dvikalbio ugdymo pavyzdžių, sėkmingai taikomų mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, iliustruojančių pedagogų komunikacijos su kolegomis ir administracija svarbą ugdant vaikų valstybinės kalbos gebėjimus.

 

Pranešimo „Lietuvių kalbos mokymas pasitelkus meninę prizmę“ metu ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Fedorovič ir vyresnioji mokytoja Alina Černiavska aptarė ankstyvojo valstybinės kalbos mokymo(si) svarbą ir būdus darželyje. Pranešėjos pateikė konkrečių praktinių patarimų, pavyzdžių, kaip lietuvių (valstybinės) kalbos darželyje mokytis siejant ją su įvairiomis meninėmis veiklomis.

 

Kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymas darželyje išties kitoks, nei darbas su vyresniaisiais. Pranešimą „4–5 metų vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymas“ pristatė Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio vyresnioji mokytoja Božena Vilkicka. Pranešėja akcentavo, kad mokant darželinukus valstybinės kalbos, svarbiausia – vaikų interesai, jų fizinis, psichologinis, emocinis saugumas.

 

Praktinę konferenciją uždarė Vilniaus r. Pagirių vaikų darželio „Pelėdžiukas“ mokytojų trio pranešimu „Pasakyk pasauliui labas“. Darželio direktorė Edita Gujienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Lukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Egidija Voverienė dalijosi įžvalgomis ir praktinėmis žiniomis, kaip sėkmingai organizuoti kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pranešėjos pasidalino gerąja patirtimi bei džiaugėsi sėkmingais ugdymo rezultatais, pasiektais savo ugdymo įstaigoje.

 

Klausydamiesi konferencijos pranešimų įsitikinome, kad kitakalbių vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos mokymas darželyje – ilgas ir sudėtingas procesas, kurio progreso rezultatų reikia ilgai laukti. Kiekvienas vaikas mokosi skirtingai. Vaikai patenka į darželį išsivystę ir pasirengę pagal individualias galimybes, todėl svarbu valstybinės kalbos mokyti pagal tinkamą metodiką.

 

Apibendrinant konferencijos rezultatus, nutarta dar aktyviau dalintis gerąja patirtimi lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo srityje, atrandant efektyvių ugdymo modelių, kad pavyktų pasiekti dar geresnių ugdymo rezultatų.

 

Virtualus švietimo renginys vyko išties sėkmingai, sklandžiai ir sulaukė daugybės teigiamų atsiliepimų. Pedagogai dėkojo už įdomią, aktualią konferenciją, naudingą informaciją, patogų nuotolinį formatą, profesionaliai pateiktą medžiagą ir gausybę praktinių, nesudėtingai pritaikomų pavyzdžių. Konferencijos „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį“ dalyviai gavo kvalifikacijos pažymėjimus.

 

Visiems konferencijoje dalyvavusiems pedagogams linkime sėkmingai taikyti konferencijoje įgytas žinias ir savo įgūdžiais prisidėti prie kuo efektyvesnio lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo tautinių mažumų darželiuose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.