Konferencija apie mokinio pasiekimus ir asmeninę pažangą

„Bėgantis laikas savaime pokyčių nelemia. Juos lemia tai, kaip mes laiką panaudojame“, – sakė Linda Lambert. Ką per 2018-uosius nuveikė Šiaulių Lieporių gimnazijos bendruomenė, buvo aptarta kasmetinėje veiklos kokybės įsivertinimo konferencijoje „Mokinio pasiekimai ir asmeninė pažanga – geros mokyklos pagrindas“.

 

Kaip ir kasmet, konferencijoje dalyvavo ir mokytojai, ir tėvai, ir mokiniai. Dalyvius sveikino ir puikią nuotaiką dovanojo LRT projekto „Du balsai – viena širdis“ laureatai Aurelija ir Rapolas, kurie atliko dainą „Neliūdėk, liūte!“.

Sveikinimo žodį tarė ir gimnazijos Veiklos programos ataskaitą pateikė gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė. Mokinių tarybos pirmininkė Gabija Žukauskaitė pristatė svarbiausias, įsimintiniausias 2017–2018 m. m. tarybos veiklas. 2018 m. pasirinkto tobulinti veiklos rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ veiklos analizę ir padarytą pažangą pristatė gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė Aida Šliažienė.

Remiantis Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, atlikta ir gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pristatyta išsami asmenybės tapsmo, mokinių įsivertinimo ir mokymosi analizė.

 

Dirbdami grupėmis konferencijos dalyviai atliko SSGG analizę: įvardijo gimnazijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Kaip stiprybės įvardyta bendruomeniškumas, naujos edukacinės erdvės, tarptautiškumas, vieninga mokinių bendruomenė, popamokinė veikla, stiprus vadovas, saugios erdvės, tolerantiškumas, renginiai, tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą, „Erasmus+“ projektai, reflektyvus savęs įsivertinimas. Pastebėtos ir silpnybės: elektroninės cigaretės, mobilieji telefonai pamokų metu, lankomumas, neišnaudojama vidinio kiemelio erdvė. Pasiūlytos galimybės: įkurti naujų erdvių mokiniams, daugiau laisvų interneto prieigų, išnaudoti vidinio kiemelio erdvę, mokinių tėvus kviesti į kompiuterių kursus. Kaip grėsmės įvardyta žalingi įpročiai, mažėjantys mokinių pasiekimai ir motyvacija.

Norint siekti pažangos, būtinas įsivertinimas, tad Lieporių gimnazijos bendruomenė suvokia, kad tik įsivertinus galima toliau veikti ir tobulėti.

 

Šiaulių Lieporių g-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.