„Kokybės krepšelio“ sėkmės

2020–2021 m. m. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos bendruomenė vykdė projekto „Kokybės krepšelis“ tobulinimo planą, kurio tikslas – gerinti 3–4, 6–7 klasių mokinių ugdymo pasiekimus per IT taikymą ugdymo procese ir patyriminį ugdymą netradicinėse erdvėse (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001)

 

Mokytojai tobulino kvalifikaciją seminaruose, mokymuose. Seminaro „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“ metu įgijo refleksijos įrankių taikymo pamokoje kompetencijų ir jas taikė reflektuojant su mokiniais. Išklausius finansinio raštingumo „Lietuvos Junior Achievement“ programų mokymus, mokytojos pravedė mokiniams finansinio raštingumo užsiėmimus. Visus metus dalyvaudamos informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programoje „Teachers Lead Tech“, mokytojos integravo programavimą į ugdymo turinį. Ženkli pažanga padaryta teksto suvokimo srityje. Pasiteisino gamtos mokslų žinių taikymo trumpalaikiai projektai integruojant informacines technologijas, nes vykdant šiuos projektus pagerėjo mokinių IT taikymo įgūdžiai.

 

Šių mokslo metų vykdytų veiklų efektyvumas užtvirtintas birželio mėnesį vykdytų 3–4, 6–7 klasių patyriminių stovyklų metu, kuriose mokiniai taikė per šiuos mokslo metus įgytas žinias. Patyriminėje stovykloje „Taip“ 3–4 klasių mokiniai pritaikė įgytas žinias praktikoje. Pirmą dieną mokiniai  tyrinėjo  gimnazijos aplinką, atliko emocijų pažinimo pratybas, pritaikydami finansinio raštingumo žinias skaičiavo stovyklai reikalingus pinigus, atliko judrias matematikos užduotis, skaičiavo tinklinio ir krepšinio aikštelių perimetrus. Antrą dieną stovykla persikėlė prie Baltijos jūros, kur įsikūrė „Pajūrio laboratorija“. Šios dienos metu mokiniai braižė, matavo, skaičiavo, atliko įvairius bandymus ir darė išvadas. Trečios dienos metu ketvirtų  klasių mokiniai stebėjo laiko pokyčius gyvenamojoje aplinkoje ir gamtoje: matuodami medžių kamienus sprendė kiek medžiui metų, kiek toli nukeliauja skruzdėlė per vieną minutę, kokios rūšies mediena sudega greičiausiai ir darė išvadas. Trečių klasių mokiniai veiklas vykdė Baltų mitologiniame parke, kur prisiminė žinias apie Baltų mitologiją, kūrė savo sugalvotų dievybių aprašymus ir atvaizdus, tyrinėjo gamtą, atpažino medžių pavadinimus pagal lapus, matavo ir sprendė, kokio amžiaus medžiai auga Baltų mitologiniame parke, mokėsi surasti pasaulio kryptis be kompaso. Paaiškėjo, kad pritaikyti žinias praktiškai mokiniams yra tikrai nelengvas iššūkis.

 

Patyriminėje stovykloje „Eureka“ 6–7 klasių mokiniai turėjo atlikti geografijos, istorijos, matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Daug dėmesio stovyklos metu skirta mokinių emocinei savijautai, socializacijai bei fiziniam aktyvumui. Pirmą dieną mokiniai dalyvavo žygyje ir keliaudami nuo Kalnalio apžvalgos bokšto iki Imbarės piliakalnio atliko užduotis, kurių metu reikėjo teorines fizikos žinias pritaikyti praktikoje. Vaikai matavo savo šešėlį ir žiūrėjo, kaip pasikeitė jo ilgis žygio pabaigoje, matavo upelio tėkmės greitį, iš surinktų smulkių gamtinių daiktų dėliojo molekulių modelius. Tik atlikę visas numatytas fizikos užduotis pasiekė Imbarės piliakalnį. Ant jo mokiniai pritaikydami istorijos žinias iliustravo padavimus apie Imbarės piliakalnį ir juos pristatė, kūrė kryžiažodžius, iš gamtinės medžiagos kūrė piliakalnio maketus. Po vakarienės mokiniai dalyvavo prevencinio vakaro programoje „Mano emocijos“, o dieną vainikavo muzikinės improvizacijos „Saulę palydint“, palikusios neišdildomų emocijų ir pažadinusios bendrystės jausmą. Antra stovyklos diena buvo skirta matematinių žinių praktiniam pritaikymui. Po šios dienos mokinių atradimas buvo, kad ir matematika gali būti įdomi. Vakare vaikai rungėsi šokių kovose. Trečiąją stovyklos dieną mokiniai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su Baltijos pajūrio gamta taikydami geografijos ir biologijos mokslų žinias. Stovyklautojai, dirbdami grupėmis, tyrinėjo negyvąją gamtą: matavo vandens temperatūrą, vandens druskingumą, atliko bandymą su gintarais, siūlė kopų sutvirtinimo būdus. Taip pat nagrinėjo bioįvairovę: augalus, dumblius ir gyvūnus. Po vakarienės mokiniai dalyvavo judriuosiuose mąstymo žaidimuose „Bėk, stok, mąstyk, sugauk!“. Galiausiai dieną vainikavo netikėta staigmena – naktinė išvyka į Baltų mitologinį parką, kur laukė mistiškas pasivaikščiojimas labirintuose skambant baltiškai muzikai ir degant fakelams. Susibūrę prie aukuro mokiniai reflektavo apie stovykloje patirtus įspūdžius, pasidalijo emocijomis ir nuotaikomis apie stovyklą, o gintaro dulkių ugnelės skraidino linkėjimus draugams. Paskutinė stovyklos diena buvo skirta fizinio aktyvumo ir karjeros ugdymo praktinei veiklai „Mes komanda, mes jėga“. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovai pravedė kliūčių ruožo pratybas, mokiniai patikrino savo ištvermę, mąstymą, komandinio darbo įgūdžius. Stovyklos uždarymo metu buvo pristatytas visų aštuonių grupių įvertinimas, aptartos visų dienų veiklos, stovykloje pasiekti rezultatai pranoko lūkesčius. Stovyklos nugalėtojai apdovanoti pereinamąja taure.

 

Turime viziją, kad projekto metu išbandytos patyriminės stovyklos taptų kasmetinėmis visos gimnazijos stovyklomis.

 

Darbėnų g-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.