Knyga – tai pedagogų, tėvelių ir vaikų vertybė  

„Knyga – tai indas, kuris mus pripildo, bet pats netuštėja“ (A. Debruselis).

 

Vaikų literatūros skaitymo nauda ir svarba ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje – nepaneigiama, todėl 2020 m. gegužę Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Žiedas“ atliktas tyrimas, susijęs su literatūros skaitymo nauda ir svarba vaikams ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Šiame tyrime dalyvavo pedagogai, tėvai bei vaikai. Tyrimu siekiama sužinoti, gauti duomenų, susijusių su literatūros skaitymo svarba ir nauda vaikams ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Duomenims surinkti buvo taikomas anketų metodas: respondentai atsakė į anketoje pateiktus klausimus.

Tyrimo aktualumas

 

Skaitymas – svarbus įgūdis, kurį reikia ugdyti. Skaitydami vaikams nuo pat gimimo, suteikiame tvirčiausią pagrindą jų ateities gyvenimui: kalbą, kuri svarbi komunikuojant, mokantis naujų dalykų; jausmų pažinimą; savo meilę ir meilę knygoms. Kuo daugiau mažiems vaikams skaitoma, tuo labiau jie trokšta išmokti skaityti. Skaitymas balsu supažindina vaikus su taisyklinga gramatika ir frazių sudarymu, tai ugdo vaikų kalbėjimo įgūdžius, gebėjimą žodžiu išreikšti savo nuomonę.

 

Mums buvo svarbu išsiaiškinti, ar šiuolaikinės technologijos neišstūmė knygos iš vaikų gyvenimo, tad domėtasi tėvelių ir pedagogų nuomone, ar jie skaito knygas vaikams, ką apie tai mano.

 

Tyrimo rezultatai

 

Tiek pedagogų, tiek tėvelių požiūriai sutampa. Anot jų, skaitymas ugdo ne tik vaikų vaizduotę, turtina žodyną, kalbą, bet ir ugdo harmoningą asmenybę, ne tik kalbos lavinimu, bet socialine, psichologine raida, plėtojami vaikų pažintiniai gebėjimai. Išanalizavus pateiktus duomenis, matoma tendencija, kad dažniausiai pedagogai ir tėvai skaito pasakas vaikams, jei ir jiems buvo skaitoma vaikystėje. Todėl pastebimas kartų tęstinumas skaityti.

 

Gauti vaikų atsakymai džiugina, kadangi jie irgi jaučia atsakomybę, kad skaitymo procesas vyktų, nes dažnai prašo pedagogų ir tėvelių, kad skaitytų. Mėgiamiausiu ir populiariausiu literatūros žanru lieka pasakos. Anot vaikų, kai jiems skaitoma, šie greičiau užmiega, puoselėjamas glaudesnis ryšys su šeimos nariais. Vaikams įdomu klausytis gražių pasakų apie pamėgtų veikėjų nuotykius, žiūrėti perskaitytos pasakos iliustracijas ir dar kartą išgyventi veikėjų emocijas ir nuotykius.

 

Atlikto tyrimo rezultatai įrodo, kad knygų skaitymas vaikus supažindina su supančiu pasauliu, moko jį suprasti, kritiškai vertinti, lavina mąstymą, atmintį, turtina vaizduotę, žadina kūrybiškumą, ugdo dėmesio koncentraciją.

 

Verta paminėti ir keletą tokių aspektų, kurie tiesiogiai susiję su veikla mokykloje, dalykiniais vaikų pasiekimais. Gautais tyrimo rezultatais galima tik džiaugtis, kad peržengus XXI a. slenkstį, įvairios naujos technologijos ir kompiuteriniai žaidimai neišstūmė knygų skaitymo iš žmogaus gyvenimo. Tikėkimės, kad sugebėsime išsaugoti ir palaikyti šį procesą, sėkmingai perduosime šią gražią tradiciją būsimoms kartoms.

 

Simona Baranauskienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ pavaduotoja ugdymui

Svetlana Gerasimenko ir Helena Rybaltovič

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės

Anžela Jankovskaja

Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.