Klimato kaitos problema suvienija darželius

Birutė Spruogienė
,
Vilniaus l.-d. „Coliukė“ direktorė
Teresė Kerulienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija jau ketvirtą kartą spalio 24–28 d. rengia Klimato savaitę, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aktualius klimato kaitos klausimus. Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“, atsižvelgdamas į Aplinkos ministerijos kvietimą, vykdydamas respublikinę darnaus vystymosi įgūdžių programą „Darni mokykla“ ir skatindamas tarpinstitucinį kolegialų bendradarbiavimą, inicijavo kūrybinę-edukacinę savaitę „Ekonykštuko nuotykiai“. Jos metu vyko tiesioginė viktorina „Kodėl tirpsta ledynai?“, į kurią buvo pakviesti socialiniai partneriai Vilniaus lopšeliai-darželiai „Pušaitė“ ir „Vilnelė“. Viktorinos pradžioje sveikinimo žodį tarė dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos docentė, ji ragino mažuosius savo darbais prisidėti prie planetos išsaugojimo.

 

Per viktoriną vaikai rungtyniavo tarpusavyje, atsakinėjo į klausimus apie tvarų vartojimą, ekologiją, oro užterštumą, o smagus personažas Ekonykštukas savo pasakojimais skatino susimąstyti, tyrinėti, įsiminti ir susirūpinti. Džiugu, kad iniciatyvos metu vaikai ir mokytojai reiškė didelį palaikymą ir demonstravo išskirtines žinias.

 

Kitas klimato savaitės renginys – tai naratyvinė-edukacinė veikla, kuri vyko lopšelio-darželio „Coliukė“ lauko erdvėse. Vaikai sumąstė aplankyti Ekonykštuką, o atėję jo nerado namie. Čia prasidėjo ilga ir nuotykių kupina Ekonykštuko gelbėjimo operacija, per kurią vaikai išmoko dainelę apie rūšiavimą, rūšiavo šiukšles, vadavo iš jų nykštuką ir patyrė daug smagių nuotykių.

 

Vienas svarbiausių šių dienų ugdymo įstaigų uždavinių – ugdyti atsakingą, mąstantį žmogų, gebantį nešti atsakomybę už aplinką. Mažieji darželių ugdytiniai dalyvaudami panašaus pobūdžio akcijose samprotauja apie atsakingą ir saugų elgesį gamtoje, pastebi akivaizdžius žmogaus teigiamo ir neigiamo elgesio gamtoje pavyzdžius, tyrinėdami artimiausią aplinką aiškinasi, kas yra gamtos ištekliai, mokosi juos tausoti, rūšiuoti panaudotų medžiagų atliekas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.