Klaipėdos S. Dacho progimnazijos patirtis ruošiantis naujiems mokslo metams: nuoseklus darbas ir dalijimasis žiniomis mokytojams suteikė aiškumo

Nuo rugsėjo 1-osios 1, 3, 5, 7, 9 ir III gimnazijos klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas. Kitose klasėse dar bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. Taip pereiti prie atnaujinto turinio apsispręsta dėl to, kad būtų išlaikytas mokinių ugdymo nuoseklumas, prie atnaujintų ugdymo programų būtų pereinama laipsniškai, be to, tai ir mažesnė apkrova mokykloms. Dar kitais mokslo metais, 2024–2025 m. m., jau visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas.

 

„Ugdymo turinys buvo atnaujintas seniau nei prieš dešimtmetį, mes kasmet stebimės kažkodėl vis negerėjančiais brandos egzaminų, kitų mokinių žinių patikrinimų rezultatais, tad dabar perdėlioti ugdymo programas – pats laikas. Aš dažnai ir vaikams, ir mokytojams sakau, kad kartais reikia tiesiog pravėdinti kambarį, pasižiūrėti, kur įsimetė pelėsis, išsivalyti ir atsinaujinti“, – sako Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Šulcienė.

 

Svarbiausi atnaujinamų programų pakeitimai – dėmesys sutelkiamas į gyvenime reikalingų kompetencijų ugdymą, mokytojams suteikiama galimybė savo nuožiūra rinktis 30 proc. savo mokomojo dalyko turinio. Programos atnaujintos, o ne parengtos naujai, todėl jose nėra radikalių permainų.

Mažais žingsneliais į priekį

 

Pasirengimas diegti atnaujintas programas vyksta antrus metus. Nacionalinė švietimo agentūra surengė daug informacinių renginių pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių atstovams. Kiekvienai atnaujintai ugdymo programai parengtos rekomendacijos, kuriose pateikiami praktiniai pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiai.

 

Klaipėdos S. Dacho progimnazijos direktorės pavaduotoja pasakoja, kad ruoštis dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas jie pradėjo jau 2021 m. pabaigoje. Tuomet uostamiesčio progimnazija dalyvavo mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas veiklos tyrime. Paskui iš mokyklos mokytojų ir administracijos buvo suburta Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė, kuri parengė darbų planą ir nuosekliai ruošė kolegas dirti pagal atnaujintas programas.

 

„Iš pradžių nebuvo paprasta susigaudyti, nuo ko čia pradėti – dokumentų daug, jie atrodė sudėtingi. Bet mums labai pagelbėjo dalyvavimas mokyklų tyrime, įvairūs Nacionalinės švietimo agentūros mokymai vadovams, mokytojams dalykininkams. Tad pasirengę planą pagal gautas gaires mes labai mažais žingsneliais ir judėjome į priekį“, – kalba D. Šulcienė.

Informavo ir tėvus

 

D.Šulcienė pasakoja, kad ruoštis pradėjo nuo pagrindų, t. y. darbo grupėje dirbantys mokytojai pirmiausia išsianalizavo visas kompetencijas ir tai padėjo suprasti, kuo grindžiamos atnaujintos programos, kokius uždavinius reikės keltis pamokose, kaip formuluoti temas, kokias kompetencijas tam tikrose temose galima atskleisti ir t. t.

 

Mokyklos darbo grupės nariai bendromis jėgomis dėliojo pamokų planus, apibrėžė sėkmės kriterijus, išsiskaičiavo, kiek pamokų per savaitę sudaro tie 30 proc. mokytojo nuožiūra parenkamo turinio ir kaip produktyviausia būtų jį išnaudoti – projektinėms veikloms, integruotoms pamokoms, įtvirtinimui ir pan.

 

„Tokie konkretūs darbai mūsų mokytojams suteikė aiškumo, sakyčiau, nuramino juos. Ir žinoma, mes nuosekliai, reguliariai visais šitais darbo grupės „atradimais“ dalijomės su kitais mokyklos mokytojais“, – pasakoja direktorės pavaduotoja. Dabar mokykla jau pasitvirtino ir ilgalaikio planavimo formas, tad visi mokytojai, naujais mokslo metais dirbsiantys pagal atnaujintas programas, jau gali planuoti savo ugdymo turinį.

 

Mokykla apie artėjančias permainas informavo ir tėvus bei mokinius: parengė informacinį lankstinuką, o mokytojų ir mokinių iniciatyva buvo sukurtas ir animuotas filmukas apie tai, kas ir kodėl keisis, atsinaujins ugdymo programose, kaip tai pakeis ar nepakeis mokymosi procesą.

Svarbu klausti ir dalintis patiems

 

„Mes ėjome lėtai, žingsnis po žingsnio į priekį, todėl dabar nebejaučiame didelio nerimo dėl rudens. Suprantama, visko dar neišmokome, viskam dar nepasiruošėme, reikės ir taisytis, konsultuotis su kitais, bet mes jau turime, pavadinkime, lentynas, kurias praktika ir turiniu pildysime dirbdami“, – sako D. Šulcienė.

 

Klausiama, ką patartų dirbti su atnaujintomis ugdymo programomis besirengiantiems kolegoms ir kolegėms, ji sako, pasiruošimo neatidėlioti ir pradėti nuo pagrindų – pirmiausia išsiaiškinti, kas svarbiausio keičiasi, suprasti, kaip kompetencijos veikia, o tada nuosekliai ruoštis – mokytis pačiam, naudotis visais siūlomais įrankiais, klausti patarimų kitų mokytojų, dalintis savais atradimais.

 

„Dabar mokant mokinius svarbiausia yra nebe tikslas, į kurį einama, o kelias, kuriuo į tikslą nueisime. Senosios kartos mokytojams, o ir aš tai kartai priklausau, tikrai sudėtinga atsiplėšti nuo to rezultato siekimo. Dabar turime ne tiesiog pateikti žinias vaikams, o mokyti vaikus, kaip tas žinias pasiimti, ką su jomis veikti, kaip panaudoti“, – sako Klaipėdos S. Dacho progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui D. Šulcienė ir patikina, kad savo patirtimi mokykla mielai pasidalins su kitomis.

Kur rasti informacijos?

 

Švietimo portale emokykla.lt mokytojai vienoje vietoje gali rasti interaktyviai pateiktas atnaujintas ugdymo programas, rekomendacijas, metodikas bei skaitmenines mokymo priemones, suskirstytas pagal programas, dalykus ir klases. Šiuo metu irgi vyksta mokymai, tikslinės konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams.

 

Visos Nacionalinės švietimo agentūros parengtos priemonės yra prieinamos mokytojams įvairiais formatais ir gali būti naudojamos patogiu metu. Negalėję dalyvauti mokymuose, konferencijose, seminaruose mokytojai turi prieigą prie visos mokymų medžiagos Nacionalinės švietimo agentūros informacijos sklaidos kanaluose.

 

Nacionalinė švietimo agentūra jau yra paskelbusi pirmuosius – matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros – kitąmet vyksiančių tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius. Vadovėlių duomenų bazėje skelbiama informacija apie leidyklų naujai išleistus vadovėlius pagal atnaujintas ugdymo programas.

 

Norint padėti mokytojams geriau susiplanuoti darbą klasėse, pradėti skelbti ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai. Jie padės mokytojui ugdymo turinį pritaikyti atsižvelgiant į įvairius mokinių poreikius, ir ugdyti atnaujintose programose numatytas mokinių kompetencijas.

 

Švietimo portale emokykla.lt paskelbta apie 80 planų pavyzdžių mokomiesiems dalykams bei klasėms. Planuojama, kad bus pateikta dar apie 100 pavyzdžių.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.