Keturioliktą kartą išrinkti „Geriausi magistro darbai“!

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) skelbia, kad išrinkti jau keturioliktus metus iš eilės organizuojamo konkurso „Geriausi magistro darbai“ laureatai. Šiemet konkursui buvo pateikti 53 magistro studijų absolventų iš įvairių šalies mokslo institucijų darbai. Magistro darbus vertino daugiau nei 80 ekspertų iš skirtingų mokslo sričių. Iš viso išrinkti 7 geriausi magistro darbai, po vieną iš technologijos, gamtos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių. Priešingai nei praėjusiais metais, nugalėtojais tapo ne tik Vilniaus, bet ir Kauno aukštųjų mokyklų absolventai.

 

Konkursu siekiama paskatinti antrosios pakopos studentus rengti aukšto lygio, visuomenei ir pramonei aktualius magistro darbus, kurie pelnytų pripažinimą Lietuvoje, o apdovanojimas paragintų tęsti mokslinę veiklą studijuojant doktorantūroje. Kaip rodo praktika, ne vienas konkurso nugalėtojas sėkmingai tęsia studijas doktorantūroje ir siekia daktaro laipsnio, yra pripažįstami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, laimi pripažinimą tarptautiniuose mokslininkų konkursuose. Šių metų geriausio magistro darbo konkurso laureatai ne išimtis, didžioji dalis jų jau tęsia studijas doktorantūroje ir sieja savo ateitį su moksline veikla.

Konkursui teikiami tik geriausiais balais įvertinti, aukštųjų mokyklų fakultetų ar institutų atrinkti baigiamieji darbai. Magistro darbai vertinami atsižvelgiant į darbo naujumą, originalumą, tyrimų metodiką ir rezultatų kokybę, išvadų pagrįstumą, svarbą ir (arba) pritaikomumą, darbo apipavidalinimą, teksto nuoseklumą, kalbos taisyklingumą, atitiktį mokslinių tyrimų etikai.

„Geriausių magistro darbų konkursas – puiki proga įvertinti jaunuosius tyrėjus ir įkvėpti juos toliau žengti mokslo keliu. Džiaugiamės, kad šiemet vykstantis konkursas sulaukė daugiau nei 50 itin aukštos kokybės mokslinių darbų, kurių analizuojamos temos svarbios ir atliepia šių dienų įvykius“,– teigė LJMS pirmininkė Jovita Žėkaitė-Maconko.

 

Laureatų sąrašas:

Gamtos mokslai Danas Klimavičius „Su III tipo CRISPR-Cas sistemomis susijusios spėjamos žiedo nukleazės tyrimas“ Vilniaus universiteto

Gyvybės mokslų centras

Darbo vadovas

habil. dr. prof. Gintautas Tamulaitis

Humanitariniai mokslai Indrė Urbelytė „Antrojo pasaulinio karo vizualinis naratyvas okupuotos Lietuvos dailėje 1940–1990 metais“ Vilniaus dailės akademijos

Vilniaus fakultetas

Darbo vadovė

prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Medicinos ir sveikatos mokslai Linas Kapočius „Palyginamasis naujai susintetinto sfingozino-1-fosfato receptoriaus 1 antagonisto ir temozolomido farmakologinio veiksmingumo žmogaus glioblastomos navikui in silico bei in vitro ir in vivo tyrimas“ Kauno technologijos universiteto

Cheminės technologijos fakultetas,

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas

 

(Jungtinė programa)

Darbo vadovė

prof. dr. Ingrida Balnytė

Menai Indrė Spitrytė „Tvarioji tekstilė ir naujasis medžiagiškumas“ Vilniaus dailės akademijos

Kauno fakultetas

Darbo vadovė doc. dr. Odeta Žukauskienė
Socialiniai mokslai Indrė Korsakovienė „Mediatoriaus etikos pažeidimai ir jų tyrimo ypatumai“ Mykolo Romerio universiteto

Teisės mokykla

Darbo vadovas prof. dr. Rokas Uscila
Technologijos mokslai Jaunius Mykolaitis „Tauriųjų metalų koloidinių tirpalų formavimas ultratrumpais lazerio impulsais iš metalų taikinių vandeniniuose tirpaluose“ Kauno technologijos universiteto

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Darbo vadovė

dr. Asta Tamulevičienė

Žemės ūkio mokslai Ieva Jurevičiūtė „Comparison of Hypoglycemic Properties and Binding Capacity of Four Dietary Fiber Rich Berry Pomace Using in vitro Models“ Kauno technologijos universiteto

Cheminės technologijos fakultetas

Darbo vadovė

doc. dr. Milda Keršienė

 

 

Projektas finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.