Keliaujant po STEAM pasaulį

Laima Vaičienė ir Vanda Bakutienė
,
Raseinių l.-d. „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Keliaudamos po STEAM pasaulį įvairiais metų laikais, mes, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogės, nepraleidome progos ir kalėdiniu laikotarpiu pakvietėme rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendruomenes įsitraukti į rajoninį projektą „Kalėdų nykštukas“.

 

Projekto tikslas – telkti ir vienyti švietimo bendruomenę ugdant vartojimo kultūrą, ugdytinių ekologinę savimonę, atsakomybę, plėtojant STEAM ugdymo sistemą. Siekėme integruoti į ugdymą STEAM metodikos elementus, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimos narių, pedagogų kūrybiškumą, išradingumą, pasitelkiant kūrybai laisvai pasirinktas medžiagas Kalėdų tematika, skatinti organizuoti bendras vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybines dirbtuves, stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

Šiandien, grožintis besipuikuojančiais nykštukais lopšelio-darželio „Saulutė“ vidaus ir lauko erdvėse, stebint atsiųstas kitų projekto dalyvių nuotraukas, galima teigti, kad tikslas pasiektas. Visi kūrybiniai darbai labai įvairūs, kūrybiški, išradingi.

 

Įsitikinome, kad projekto dalyviai itin išradingi ir atrado įvairiausių galimybių vaikams kūrybiškai veikti. Gamtinę medžiagą iš lauko erdvių naudojo veiklai grupių erdvėse ir atvirkščiai, kad tyrinėjimas, stebėjimas būtų įdomus, grupės priemones pritaikė kūrybiškumui lavinti. Pasirinktos įdomios netradicinės medžiagos: eglių šakos, rąsteliai, plastiko indai, įvairios antrinės žaliavos.

 

Per šį projektą buvo ugdomi vaikų matematiniai gebėjimai, integruojant gamtos mokslus, technologijas ir inžineriją, lavinami meniniai gebėjimai. Vaikai susipažino su daugybe neatrastų priemonių nykštukams kurti, sprendė, kokios tvirtinimo medžiagos naudojamos vienu ar kitu atveju, patys klijavo popierines konstrukcijas, jungė, puošė, gražino, matavo, skaičiavo, lygino ir pan.

 

Projektas baigėsi. Išpuoštos aplinkos pradžiugino ne tik kiekvieno praeivio akį, bet ir sielą. Juk toks ir yra kiekvieno projekto tikslas – dalytis naudinga tarpusavio patirtimi. Mes, projekto organizatoriai, įsitikinę, kad šis patirtinis projektas buvo labai įdomus ir naudingas vaikams. Jis ne tik teoriškai, bet ir praktiškai praplėtė jų akiratį, papildė visas kompetencijas. Tai buvo ir žadinantis pedagogų, tėvelių kūrybiškumą projektas. Nuoširdžiai dėkojame visiems projekte dalyvavusiems dalyviams. Tegul STEAM ieškojimų ir atradimų dvasia įkvepia ir toliau dalyvauti naujuose projektuose bei iniciatyvose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.