Kelias į kitokį mokinių ugdymą(si)

Danguolė Tumėnienė
,
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, programos „eTwinning “ mentorė Kauno regione

Ne paslaptis, kad „eTwinning“ programos galimybės – tai tiesus kelias į patrauklų, patirtinį ugdymą. Kartais mokytojams trūksta drąsos, kartais ir žinių, kaip įsitraukti į „eTwinning“ programos veiklą.

Balandžio 23 d. į seminarą „eTwinning“ programa – priemonė mokytojų kompetencijos augimui“ Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje susirinko Kėdainių rajono ir Jonavos mokytojai. Seminare su „eTwinning“ programos galimybėmis, projekto kūrimo žingsniais mokytojus supažindino programos „eTwinning“ ambasadorė Šiaulių regione, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija Dirginčienė.

 

Projektas – tai ne žaidimas, o ugdymo(si) metodas. Naudojantis šiuo metodu galima mokytis vieno dalyko, bet dažniausiai jis peržengia vieno dalyko ribas. Taip atsiranda integruotos pamokos ir veiklos. Kiekvienas projektas visada integruojamas į mokyklos ugdymo turinį ir dalyko mokymo planą. Kadangi projekto veiklos tarsi apsigyvena pamokose, būtinas ir vertinimas, ir įsivertinimas, gaunamas grįžtamasis ryšys. Ugdymosi procese veikloms vykdyti atsiveria plati erdvė – pamokos, neformaliojo švietimo užsiėmimai, klasės valandėlės, pertraukos, išvykos, namų darbai… Apie tai pranešimuose „eTwinning“ projekto veiklų integracija į ugdymo turinį“ ir „Web.2.00 įrankiai veiklų pristatymui „eTwinning“ projektuose“ su mokytojais diskutavau aš, Danguolė Tumėnienė.

 

„eTwinning“ programos projektai suburia ne tik mokytojų ir mokinių bendruomenes, į veiklas įsitraukia ir mokinių tėveliai. Apie tai pranešime „Tėvų įtraukimo galimybės į „eTwinning“ projektinę veiklą“ kalbėjo ir savo veiklą iliustravo įvykdytų projektų pavyzdžiais Rasa Simonavičienė, Kėdainių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Per kūrybines dirbtuves buvo sukurti ir patvirtinti net septyni nacionaliniai „eTwininng“ programos projektai. Tai rodo mokytojų norą rasti kelią į mokiniams patrauklų ugdymąsi. Tikėtina, kad tai dar septynios sukurtų projektų partnerių mokinių ugdymo(si) sėkmės istorijos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.